Lean Service og Administration

PrintGem som PDF

For dig med et solidt kendskab til Lean

Netværksgruppen for Lean i Service og Administration dækker medlemmer fra hele landet og på tværs af brancher. Deltagerne forudsættes at have et solidt kendskab til Lean også i strategiske sammenhænge, samt at have et ønske om at udvikle og dele egen viden.
 
Møderne i netværksgruppen er struktureret således at deltagerne aktivt bidrager med viden, synspunkter og erfaringer i forhold til konkrete emner. Emnerne er defineret af værtsvirksomheden, som ønsker netværksgruppens bidrag til specifikke problemstillinger.
 
Gruppens medlemmer kan ligeledes foreslå emner til behandling og samtlige diskussioner og input samles i et katalog, som både er til gavn for værtsvirksomheden og for netværksgruppens medlemmer. Gruppens medlemmer opfordres også til at bruge hinandens viden mellem møderne.

Vindmølle Be1


Mødefrekvens

Deltagelse i denne netværksgruppe kræver, at man er aktivt bidragende og prioriterer at deltage i møderne som afholde 4-6 gange årligt.

effektivitets sekretariat sørger for det praktiske i forhold til møderne, herunder indkaldelse, opfølgning på deltagerne m.m.

Et værdifuld netværk

Læs her artiklen: Et værdifuldt netværk - til dig med solidt kendsbab til Lean Service og Administration fra Effektivitet nr. 1, 2018.

Pris 

Det koster kr. 3.000,- ekskl. moms om året  at være med i en netværksgruppe. Derudover skal man være medlem af effektivitet.dk – enten via et firmamedlemskab (kr. 5.450,- ekskl. moms om året) eller et personligt medlemskab (kr. 1.250,- ekskl. moms om året).

Bliv medlem

Ønsker du medlemskab af en netværksgruppe, kan du søge om optagelse her.