Cirkulær økonomi og bæredygtige Supply Chains

PrintGem som PDF
Nr. 1 2019

Cirkulær økonomi og bæredygtige Supply Chains

I dette nummer kan du bl.a. læse: Cirkulær økonomi i møbelindustrien, FN’s verdensmål hos Novo, Danske virksomheder omstiller sig til cirkulær økonomi og Bæredygtige logistikløsninger i DHL. Der er også nyt fra uddannelserne bl,a. med det nye BOOM Tapas – Basics of Operations Management. Følg de kommende konference bl.a. Den Danske Supply Chain Konference den 19. juni.

Hvis du ikke kan læse magasinet ovenfor kan du klikke her

It appears that our modern society is somewhat characterised by the industrial economy of “take, make, throw-away”, where raw materials are extracted, converted into products, sold and consumed by end users, and at their end-of-life, the products are disposed of. Though many of the parts of the products can be recycled, in reality much still ends up in landfill. In the midst of the emerging global economy and growing middle class, this “linear economy” model is obviously an unsustainable way forward. Mass media have recently reported ongoing discourse by politicians, non-governmental organisations, commercial organisations and academics about the emerging concept of a Circular Economy (CE).
Da FNs verdensmål – eller sustainable developmentgoals, SDG - blev lanceret i september 2015 vakte de stor begejstring i mange virksomheder. Målene handler om bæredygtighed i forhold til miljø og klima, menneskers trivsel og udvikling, økonomi og retfærdighed. De 17 verdensmål var gjort konkrete gennem 169 delmål, der var let forståelige, og som den enkelte virksomhed let kunne se sig selv bidrage til. SDG-erne blev hurtigt en ny darling, som alle gerne ville vise sig frem med.
Make, use and dispose has long been the mantra for the global economy to flourish. Despite declining resources and an increasing amount of waste and emissions, it becomes apparent that companies need to rethink the principles for creating economic value while preserving resources. This article outlines the characteristics of business models for sustainability and how Gispen, a producer for office furniture, has managed to move beyond linear production and consumption models.
Yossi Sheffi’s book Balancing Green offers a practical approach to business sustainability that is set to win minds in the corporate world. Sheffi’s approach is that businesses should embrace sustainability when it cuts cost, reduce risks, builds a good reputation for the company and achieves growth. These are not departing points that managers and decision makers usually associate with embracing sustainability in business.
Gennem de sidste par år har Circular Economy (CE) fået øget opmærksomhed som et nyt koncept til at knække den nuværende produktions- og forbrugsmodel; et koncept, der baserer sig på øget ressourceudnyttelse. CE tilstræber at fremme effektiviteten af ressourceanvendelsen med særlig fokus på by- og industriaffald for at opnå en bedre balance og harmoni mellem økonomi, miljø og samfund. Det kan opnås ved at fremme nye design- og produktionsmønstre inden for et økonomisk system. Denne artikel ser på metal som en råvare, der med fordel kan anvendes i et cirkulært økonomisk system.
I EU-projektet C-Voucher er det målet at understøtte udviklingen af nye forsyningskæder og forretningsmodeller, baseret på cirkulær økonomi. Den primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder i hele Europa. I første projektrunde er to danske SMV’er udvalgt til at deltage.
Name one area in your daily life, where you would accept up to 40% inefficiency. This would not happen on your check bill nor in the performance of your car, but it actually happens each and every day with the food we produce but do not consume. Food loss and waste (FLW) has become a widespread catastrophe that is witnessed across the world and that has massive repercussions for the environment, society and the financial bottom line. It is without doubt humankind’s greatest inefficiency.
Bæredygtighedsfokus i fremmarch Der ser ud til at være kommet momentum omkring bæredygtighed, bl.a. understøttet af FN’s Verdensmål. Bæredygtighedsfokus er i de fremmeste virksomheder en del af den strategiske agenda, og for andre er det i gang med at blive det. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (der organiserer VL grupperne) dedikerer årsmødet i 2019 til FN’s Verdensmål (se mere på https://vl.dk/event/vl-doegnet-2019/.
Uddannelsesforløbet, BOOM Tapas omfatter Operations Management, det vil sige ledelse af alle aktiviteter i materialeflowet fra leverandøren til forbrugeren. Disse aktiviteter omfatter fysiske leverancer, indkøbsstyring, produktionsplanlægning, lagerstyring/forecasting samt fysisk distribution.
Nu har du chancen for at få et indblik i TWI (Training within Industry) og tale med Jyske Bank, der med gode resultater anvender TWI som grundlag for deres Lean. Kom og få indblik i TWI metoderne og erfaringerne fra Jyske Bank.
Bæredygtighed på agendaen Bæredygtighed er et af de hotteste emner i det 21. århundrede, og begrebet bliver jævnligt diskuteret blandt forskere, politikere og virksomheder. Begrebet bæredygtighed bliver ofte nævnt i relation til miljøet, særligt i forhold til klimaforandringer som følge af global opvarmning. Klimaforskere taler om, at årsagen til den globale opvarmning blandt andet skyldes stigningen i drivhusgasser forårsaget af menneskelig aktivitet, og særligt kuldioxid (CO2) har fået meget opmærksomhed.
”De fleste produkter fejler, ikke fordi vi lader være med at udvikle det, som vi bestemte os for at udvikle, men fordi vi spilder tid, penge og kræfter på at udvikle det forkerte produkt!” siger Ash Maurya, der er forfatter til bogen “Running Lean”, og som har udviklet LEAN STACK CANVAS forretningsmodellen. Modellen hjælper os til at udvikle, producere og markedsføre nogle produkter og services, som skaber reel kundeværdi, og som danner basis for en lønsom forretning.
Hvis fremstillingsverdenen havde sin egen ordbog, som også fejrede ’Årets ord’, ville de sidste 2-3 år have set ’Cirkulær Økonomi’ som en klar kandidat til at få en plads i ordbogen. Sammen med FN’s bæredygtige udviklingsmål (de såkaldte SDG’er) og det efterhånden velkendte mantra ’Ressource Effektivitet & Renere Produktion’ er tanken om at omstille fra en lineær økonomi (’tag-skab-brug-bortskaf’) til en helt ny cirkulær tankegang ved at få godt fat i det danske samfund.
Indrømmelse - jeg, forfatteren til denne artikel, har alene et normalt brugerkendskab til hotelbranchen, dels som privatperson og dels som arbejdsmæssig bruger. Når der derfor her i artiklen diskuteres bæredygtighed og cirkulær økonomi i hotelbranchen (i det følgende udvidet til ”hospitality” branchen), så er det ud fra en lægmands betragtninger, baseret på indlæg på en konference ”Responsible Hospitality Day 2018”, afholdt på Crowne Plaza i København.