Innovation

PrintGem som PDF
Nr. 1, 2018

Innovation

I dette nummer kan du bl.a. læse artiklerne: Når en organisation lærer vigtigheden af læring og innovation, Supply Chain 4.0 innovations are becoming game changers, Behov for innovative kompetencer og uddannelse i transport og Effektivitet + Innovationsledelse = Paradokser. Derudover er der nyt fra uddannelserne - APICS CPIM og CSCP samt TWI & KATA Simulation. Læs også om 2 kommende konferencer - Den Danske Supply Chain Konference og TWI & KATA Konference.

Innovation er et stort ord og bruges i mange sammenhænge. Dog har vi i produktion og supply chain management vel hidtil været beskedne og sagt, at innovation snarere er R&D og Product Development´s opgave end vores. Vi skal sikre effektiviteten, og det gør vi bedst, hvis innovation varetages andre steder og ikke forstyrrer vores arbejde.
Radiometer er blandt de førende inden for Lean i Danmark, men sådan har det ikke altid været. Hvordan er Radiometer gået fra at være en traditionel produktionsvirksomhed til en innovativ læringsorganisation?
The concept of ”Supply Chain 4.0” – or ”digital supply chain” – has clearly taken hold over the past one to two years, with many companies tapping into the new technology possibilities it offers and testing them within their organizations. The first companies have been pushing their digital supply chain transformations, resulting in significant impact on service, costs, capital, agility, and especially on customer experience.
Ved opførelsen af Pier 47 yderst på Langelinie Allé fandt man en affyret kanonkugle fra englændernes bombardement af København (1806). Helt symbolsk kan det markere en form for ”startskud”.
Dansk innovation er i verdensklasse, som det fremgår af European Innovation Scoreboard, 2017. Det hænger i vid udstrækning sammen med det danske innovationsfremmesystem, hvor der på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau er kompetente og engagerede udbydere af viden, vejledende aktører og risikovillig kapital til rådighed. Men innovationen styrkes også ved systematisk kontakt til udlandet, og det er denne indsats, der belyses i denne artikel.
Der er sket en markant udvikling i infrastrukturen bag detailhandelslogistikken i de seneste årtier. Det er særligt globalisering og E-handel, der har haft størst indvirkning på infrastrukturen. Udviklingen kan umiddelbart inddeles i 4 faser:
Denne artikel præsenterer resultater fra en nylig undersøgelse af det danske transporterhvervs innovationskompetencer1. Artiklens overordnede budskab er, at for at opnå en større grad af innovation skal der sættes et markant fokus på innovative kompetencer og uddannelse.
Deltag på denne 1-dags globale og anerkendte simulering, som på en realistisk, sjov og legende måde illustrerer sammenspillet mellem TWI og KATA programmerne. Dagen er fyldt med aha-opleveler og sjove øvelser. I bliver undervist af Joakim Bjurström - en af Skandinaviens eneste KATA Master Trainer, der er uddannet i USA, gennemført store KATA projekter og har oversat Toyota KATA bogen i tæt samarbejde med Mike Rother.
”Vi var tvunget til at levere ”just in time” - og til selv at arbejde med Lean” fortæller Ann Møller Svendsen om sin tid som direktør for Hydro Aluminium Structures fra 1999-2004. ”Vi var 1. tier supplier (direkte leverandør) til flere kendte europæiske bilfabrikker som bl.a. BMW, Land Rover, Audi og Lotus. Jeg besøgte derfor et væld af bilfabrikker, blandt andet Toyota Motor i Derbyshire i England. Og det var netop presset fra OEMerne (bilfabrikkerne), der gjorde, at vi fik øjnene op for de muligheder som arbejdet med Lean giver.”
You immediately notice the light in their eyes. These students are gifted, and they are all hand-picked for a special program. I notice their joy and enthusiasm, as I speak with several of them to the Meet & Greet event at Copenhagen Business School on the 24th of November 2017. Jeff Yeung´s and René Sidor’s presentations show that their global Supply Chain Management skills will be needed.
Et tre-kontinentalt program i Global Supply Chain & Logistics Management CBS er kendt for sin brede uddannelsespalette, der tiltrækker tusinder unge hvert år. Innovation i uddannelserne er et ”must” både for til stadighed at være det foretrukne valg for disse mange dygtige unge og for at kunne matche virksomhedernes behov for ny viden og udvikling. Ét af disse nye programmer er det tre-kontinentale program Global Supply Chain & Logistics Management (GSCLM).
Det kan være fristende at skyde genvej og gå hurtigt og direkte fra problem til løsning. I mange tilfælde er erfaringen dog, at selv om ”løsningen” bliver gennemført, så opstår der over tid tegn på, at problemet alligevel ikke er helt væk.
1925 modellen skaber forbedring gennem nytænkning og bruges i både firmaer, forvaltninger, forsvaret og folkeskolen. Carsten Borch har selv udviklet arbejdsmetoden. Alt materiale og undervisning er løbende skabt ud fra kundernes behov.
Innovationsledelse er fyldt med paradokser, når man søger effektivitet, og i det følgende zoomer vi ind på nogle af dem, som skaber forskellige ledelsesmæssige udfordringer. Ved at stille skarpt på linearitet, menneskesyn, porteføljestyring, motivation og struktur vil vi se, at innovationsledelse rummer paradokser, og at det ikke er så umiddelbart nemt at finde én løsning.
”Networking er den nemmeste måde at gøre et stort problem til et lille og den hurtigste måde at få sat dine skibe i søen. Er du ambitiøs i dit eget liv, og vil du holde trit med tiden, så må du kunne networke. Det er igennem dit netværk, du har adgang til masser af værktøjer og muligheder for at skabe en endnu bedre livssituation og karriere. Uanset om du er iværksætter, funktionær, studerende eller arbejdsløs, generalist eller specialist, må du forholde dig til, at folk omkring dig networker. Networking er ikke en smart trend, men en måde at tænke og arbejde på, som er kommet for at blive.”