Aktuelt

Aktuelt1
PrintGem som PDF

Indspark: Er outsourcing stadig den rigtige løsning?

Danske virksomheder har traditionelt outsourcet opgaver til andre lande for at forbedre konkurrenceevnen. Eksempelvis har man sparet lønomkostninger og undgået dyre investeringer i Danmark, og udflytningen har omfattet it, produktion og i visse tilfælde også administration. Den økonomiske krise har gennem de seneste år øget fokus på sådanne omkostningsreduktioner, og har været med til at legitimere udflytningen og sat yderligere skub i den. Læs mere her.