Operations Management Øst

PrintGem som PDF

Netværk der fokuserer på ledelse af logistikfunktionen

Operations Management Øst - Logistik, SCM og Ledelse- en netværksgruppe som fokuserer på ledelse af logistikfunktionen.

Emnekreds

Interessefeltet kendetegnes ved logistik og ledelse i bred forstand. Typiske emner er:

  • Den strategiske sammenhæng mellem logistik og virksomheden i øvrigt
  • Logistik-strategi
  • Styringskoncepter
  • Supply Chain Management
  • Implementering af ERP-systemer
  • Lean og ledelse af Lean-projekter
  • Udvikling af forretningsprocesser
  • Forandringsprojekter og forandringsledelse 

Deltagerne

Der er ca. 20 deltagere i gruppen. Den typiske deltager har flere års erfaring i stillinger som produktionschef, logistikchef, projektleder eller lignende, og er bosiddende indenfor rimelig køreafstand af København.

Operations Management Bes1

Mødefrekvens

Gruppen arrangerer typisk 4 møder om året, hvor gruppen mødes dels på "egne" virksomheder, dels andre interessante steder. De fleste møder tilrettelægges som eftermiddagsmøder, 15-18 i Storkøbenhavn.
Et møde består typisk af et oplæg, en rundvisning og efterfølgende diskussion af emnet og implikationerne heraf for de repræsenterede virksomheder. Møderne kendetegnes ved et stort aktivt engagement fra deltagerene. Diskussionen bliver konkret og relevant, fordi den tager afsæt i deltagernes egen situation og det ganske gode kendskab, som deltagerne har til hinanden indbyrdes.
Mellem møderne udveksles informationer etc. i netværket via e-mails og direkte kontakter mellem deltagerne. Gruppen er selvstyrende, og alle deltagere har derfor god mulighed for at påvirke gruppens aktiviteter.

effektivitet.dk's sekretariat ordner det praktiske i forbindelse med møderne, herunder indkaldelse, opfølgning på deltagere, m.m.

Pris 

Det koster kr. 3.000,- ekskl. moms om året  at være med i en netværksgruppe. Derudover skal man være medlem af effektivitet.dk – enten via et firmamedlemskab (kr. 5.450,- ekskl. moms om året) eller et personligt medlemskab (kr. 1.850,- ekskl. moms om året).

Bliv medlem

Ønsker du medlemskab af en netværksgruppe, kan du søge om optagelse her.