Aktiviteter

PrintGem som PDF

Kommende arrangementer

NavnStedTid


Tidligere arrangementer
 

På besøg hos Nordea

Den 21. marts var gruppen på besøg hos Nordea. Dagens emne var: Skab stabilitet – men hvordan?
Nordeas Financial Crime Prevention Program har kørt som et projekt i mere end 2 år, samtidig med at der er opbygget en driftsorganisation. Ved årsskiftet blev program- og driftsorganisation slået sammen, og målet er få skabt et stabilt setup. Men der er mange interesser som skal plejes, og det er ikke alle, som peger i samme retning

Løbende forbedringer hos Jyske Bank

Den 4. december var gruppen hos Jyske Bank. Temaet var: Ledelsens rolle i forhold til vedholdenhed og gevinstrealisering. 

På besøg hos SKAT -  en organisation underlagt stor offentlig bevågenhed

Den 20. september var gruppen på besøg hos SKAT. 
Temaet var: Styringstavle på afdelingsniveau (kundeservice med 1.800 medarbejdere) og gruppearbejde vedr. proces-KPI og procesgovernance.

På besøg hos Bisnode Denmark

Den 24. maj var gruppen hos Bisnode Denmark. Temaet var: Etablering af et aktivt procesejerskab med udgangspunkt i Bisnodes konkrete erfaringer og udfordringer med Gluu procesværktøj.

På besøg hos Fødevarestyrelsen

Den 15. marts var gruppen på besøg hos Fødevarestyrelsen. Temaet var: Procesoptimering og digitalisering.

Nytårskur

Den 18. januar var gruppen til "Nytårskur" med netværk og middag. 

Policy Deployment hos Spæncom

Den 2. november var gruppen hos Spæncom og temaet var:Policy Deployment. Konkrete erfaringer og udfordringer med brug af Policy Deployment værktøjet ifm. Spæncom’s optimeringsarbejde. 

Emne

Policy Deployment. Konkrete erfaringer og udfordringer med brug af Policy Deployment værktøjet ifm. Spæncom’s optimeringsarbejde. 

Etablering af de rigtige mål hos Nordea

Den 7. september var gruppen hos Nordea. Temaet var: Etablering af de RIGTIGE mål for en primær proces, hvor en del er blevet automatiseret ifm. implementering af et nyt pensionskerne system. I den forbindelse har vi (u)heldigvis ikke adgang til de normale driftsdata, så vi har muligheden for at lave noget nyt.

Forbedringskultur hos Region Hovedstadens Psykiatri

Den 11. marts var gruppen på Region Hovedstadens Psykiatri. Dagens udfordring: Hvad kendetegner en forbedringskultur, og hvad betyder denne målsætning for organisationen i Region Hovedstadens Psykiatri? 

På besøg hos Willis I/S

Den 19. januar var gruppen på besøg hos Willis. Der var introduktion til Willis og deres internationale forandringsprojekt samt et inspirationsoplæg v. OEE consulting. 

Hos Danica Pension

Den 4. november var gruppen hos Danica Pension, hvor temaet var: ”Danica ønsker netværkets input til, hvordan man i en servicevirksomhed kan give kunderne en oplevelse af, at blive mødt af en professionel virksomhed, der har fokus på at løse kundens sag bedst muligt, også når tingende ikke går helt som forventet”. 

Proceskortlægning

Dagens udfordring den 16. september var hvorledes proceskortlægning ifm. udvikling af et nyt IT-system, kan udgøre omdrejningspunktet for en end-to-end effektivisering og optimering af organisationen og de tilhørende arbejdsgange.

Værdiskabende Supply Chain

SCM Øst-gruppen inviterede den 2. september til fælles netværksmøde med Kim Hald, Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School og temaet: Hvordan kan Supply Chain være værdiskabende frem for ”bare” et cost center? 

Sydenergi

Syd Energi har arbejdet med LEAN i ca. 4 år og har opnået en masse gode resultater. På trods af store savings potentialer, er der stadig udfordringer med fastholdelse af blivende forandringer på de større tværgående processer. Årsagerne til dette, er sikkert flere. Men et bud er, at ejerskabet på end-to-end processer ikke er entydigt. 

Hos forsvaret

Mødet den 29. april handlede om Forsvarsministeriet, Effektivisering og Lean som havde indvilliget i at spørge netværket til råds i forbindelse med, at de er ved at  etablere en Lean praktiker uddannelse.  

Fælles netværksmøde

Den 17. marts var der fælles netværk. Kodeordet for dagen var inspiration og vidensdeling. Der var fokus på de enkelte deltageres egne erfaringer - gode og dårlige -indenfor Lean, produktivitet, SCM, TPM og flow. Der var tre virksomhedsbesøg  - hos Ib Andresen Industri A/S, Langeskov, Louis Poulsen Lighting, Vejen og Robotcenter, Teknologisk Institut, Odense.

Hos ATP

Den 4. marts var gruppen hos ATP, som havde indvilliget i at spørge netværket til råds i forbindelse med etablering af en bedre driftsstruktur, som skal lede til større kundetilfredshed.

Serviceledelse

Den 3. december var temaet Serviceledelse og Lean og ledelse.

Ekstraordinært netværksmøde

 Den 13. juni var der ekstraordinært netværksmøde hos Center for IT, Medico og Telefoni omkring Styring og synlig opfølgning.

Netværksmøde hos PenSam

Den 20. maj var gruppen på besøg hos PenSam. Temaet var: Situationen er: PenSam proces for udvikling og tilretning af breve.

Netværksmøde hos ATP

Den 27. marts var fokus på bordet rundt med opfølgning på deltagernes respektive projekter samt gruppens vidensbank. 

Konference om Service Operations

Den 11. december var gruppen på DTU som deltagere på Deres konferencen om Service Operations, som er helt i tråd med netværksgruppen. Service Operations præsenterer nye udfordringer for ledelse af produktion. Fokus på kundeoplevelsen skal kobles med opfyldelse af specifikationer. Dette skift i fokus er også relevant for industri virksomheder, idet indsigt i kundeoplevelsen er vigtigt for udviklingen af den samlede servicepakke.

På besøg hos Mærsk

Den 31. oktober var gruppen hos Mærsk.  

Intern workshop

Tema: Intern workshop om læring fra kundeserviceoptimering.

Gruppen fik mulighed for at se det nyeste projekt hos ATP, hvor opgaven er at fusionere et nyt forretningsområde ind i den eksisterende organisation. Senior Consultant Jacob Austad fremlagde ATP's diagnosekatalog og bad om gruppens idéer og OBS'er, i forhold til hvordan de kommer i mål indenfor de fastsatte rammer og ikke mindst krav.

Med FLSmidth på Lean rejse

Tema: LEAN rejsen i FLSmidth og reduktion af leveringstiden med 1 år på et cementanlæg. Lean rejsen i FLS Customer Services - Spares: Organisation, procedurer og KPI. 

På besøg hos SimCorp

Den 12. april var gruppen på besøg hos SimCorp.

Tema:Continuous improvements driven performance management
and Kaikaku-enabled product development in a global services organization. 

Procesforbedringer og målstyring i en specialist organisation - Rigshospitalet

Dagsorden
Kl. 11.30 Ankomst
Kl. 11.40 Velkomst og program
Kl. 11:45 Præsentation af LEAN strategi i Region H ved LEAN chef Henrik Ørum Nielsen
kl. 12. 20 Sandwich og netværk
Kl. 13.00 Præsentation af oplæg for diskussion
Kl. 13.20 Gruppe arbejde (input ud fra konkrete spørgsmål)
Kl. 14.15 Præsentation af gruppearbejde + plenum diskussion
Kl. 15.15 Afrunding og nyheder fra Effektivitet.

Birgitte og Anne-Katrine havde nogle meget konkrete udfordringer som blev drøftet med gruppen.

·Hvordan sikres fokus på processer/kundeoplevelser i en specialistorganisation, især ift. målstyring og datadrevet ledelse, når specialisterne kun har øje for deres egen faglighed.

Julefrokost og Systemsthinking ved Vanguard Danmark

Den 5. december var der Julefrokost og en speciel event med Kristian Astrup fra Vanguard

Agenda for mødet
Kl. 09.00-09.30: Velkommen m.v.
Kl. 09.30-12.00: WS om Systemsthinking med Kristian Astrup. Det bliver en formiddag med indlæg, cases, gruppedialog m.v.
Kl. 12.00 Vi spiser julefrokost sammen.
Kl. 15.00 Farvel og på gensyn i 2013. 

På besøg hos Danske Bank

Den 24. oktober var gruppen på besøg hos Danske Bank. Programmet var som følger:

Program
11.00 - 11.50 Frokost - sandwich og networking
11.50 - 12.00 Dagens program, v. Elisa Andreasen
12.00 - 12.20 Business Process Consultant's programmet. Anders Peter Lange
12.20 - 12.50 Functional Lean projektstrukturen. Palle Antonsen
12.50 - 13.00 Pause
13.00 - 13.50 Infrastruktur til understøttelse af Lean i dagligdagen (driftstyring) Thomas Bøhm
13.50 - 14.00 Pause - Kage/chokolade
14.00 - 14.15 Præsentation af dilemma - Overlevering fra projekt til drift. Thomas/Palle
14.15 - 15.00 Diskussion af dilemma 5 generiske retningslinjer for hvordan et projekt skal overdrage dets løsninger til den daglige driftsorganisation? 5 generiske retningslinjer for hvordan 
den daglige driftsorganisation skal sikre overdragelse af et projektets løsninger ?
15.00 - 15.15 Præsentation af gruppearbejde om dilemma
15.15 - 15.30 Afrunding v. Elisa Andreasen 

På besøg hos Topdanmark

Den 30. august var gruppen på besøg hos TopDanmark, som har siden 2007 været i gang med en meget ambitiøs Lean implementering og har skabt nogle flotte resultater. Dette møde omhandlede bl.a. specifikke erfaringer med TWI træningsmetoder.  

På besøg hos Netslé

Den 14. juni var gruppen på besøg hos Nestlé med temaet:  Adfærd før Lean - Rejsen hos Nestlé.

Den globale udrulning af Lean i Nestlé er baseret på flere basale "foundations" der omhandler bl.a. compliance, safety, standarder og ledelses- og medarbejderudvikling samt Policy Deployment. Dette arbejdes der meget seriøst med, forinden selve implementeringen af Lean påbegyndes.

Vi mødte den Nordiske Supply Chain organisation, der gav os et indblik i, hvordan dette operationaliseres her. Mødet indeholdt også en drøftelse/vidensdeling af konkrete udfordringer deltagerne imellem. 

På besøg hos Radiometer

Den 19. april var gruppen på besøg hos Radiometer der fortalte om anvendelsen og erfaringerne med Policy Deployment igennem flere år samt besvarede spørgsmål generelt om Lean i Radiometer.  

På besøg hos DONG

Den 31. januar var gruppen hos DONG med følgende dagsorden:

Hvordan er det lige at Six Sigma kan bruges i forhold til Lean/procesoptimering? 

Formål med dagen

  •  At få nogle praktiske eksempler på hvordan Six Sigma kan anvendes
  •  At få et indblik i, hvad der kræves for at arbejde med dette selv
  •  At å en drøftelse med netværkskolleger om Six Sigma og Lean/procesoptimering på et "oplyst"  grundlag

En vaskeægte statistik "nørd" Jens Folke deltog på dette møde med det faglige input om Six Sigma.  

På besøg hos Lundbeck

Den 25. oktober var gruppen på besøg hos Lundbeck. Temaet på mødet var Lundbecks Lean implementering.

Mødet startede med en speed-dating.Derefter var en grundig gennemgang af Lundbecks Lean program, indhold og resultater. Ligeledes fortalte en teamleder om arbejdet i det daglige med blandt policy deployment.  

Systems Thinking Konference

Netværksgruppen har besluttet at deltagelse i konferencen System Tænkning - Tanken bag Lean i Service og Administration med bl.a. John Seddon udgør et netværksmøde.  

På besøg hos Danfoss i Kolding

Den 10. maj var gruppen på besøg hos Danfoss i Kolding, som har arbejdet med Lean siden 2000, og har mange erfaringer at dele med deltagerene.
Der var rundvisning på fabrikken med præsentation af deres tavler, elektroniske timeregistrering og årsagsanalyse samt Lean produktions layout.
Dagens opgaver til gruppen: 1. Hvordan man får mest ud af, at arbejde med processer på tværs af afdelinger/landegrænser. 2. Hvordan sikres ledelses commitment over mange ledelsesniveauer og 3. Hvordan sikres brugen af tavler/værktøjer i flere selskaber på tværs af landsdele/lande?  

På besøg hos Force Technology

Den 28. marts var gruppen på besøg hos Force Technology.

På mødet blev der demonstreret en 360 graders full mission skibssimulator. Endvidere var der indlæg fra en psykolog omkring fagområdet Human Facors og endeligt var der præsentation af dagens opgave (leanledelse) v/ Lars Vesth, Direktør, Informatik og Forretningsproces hos Force Technology.  

På besøg hos Dansk Kabel TV

Den 8. december var gruppen på besøg hos Dansk Kabel TV med følgende agenda:

  • Frokost
  • Velkomst / indledning
  • Lean hos Dansk Kabel TV
  • Optimerinssparring
  • Opsamling
  • Afslutning