Aktiviteter

PrintGem som PDF

Kommende arrangementer

NavnStedTid
Netværksmøde Lean Production Vest hos PostNordPostNord, Risskov2019.03.07. Kl. 05.00


Tidligere arrangementer

Produktionsudvikling hos DuPont

Den 21. september var gruppen hos DuPont, hvor der var gennemgang af DuPont's rejse indenfor produktionsudvikling / lean samt (DPS) Dupont Production System de sidste år. Herefter var der rundvisning og diskussion om forbedringsmuligheder samt bordet rundt.

Ledelse

Den 18. maj hørte gruppen et spændende eksternt indlæg ved Stig Toftgaard fra Do-Act. Bl.a. om forskellen imellem leadership og management. Hvorfor lykkes forandringer ikke? Der var gennemgang af simpel men effektiv model for forandringsledelse samt praktisk øvelse i målsætning.

Effektivitet hos Spectre

Den 5. december var gruppen på besøg hos Spectre, hvor temaet var: Øget effektivitet og dermed konkurrenceevne - både i produktion og administration. 

TPM hos Arla i Kruså

Den 22. september var gruppen på besøg hos Arla som er en af de danske virksomheder, som er længst med TPM. På mødet var der mulighed for at se det hands on. 

Hos TI

Den 12. juni var gruppen på Teknologisk Institut. Temaet var: Intern Lean proces i Teknologisk Institut, som er gennemført i Olie- og gasafdelingen. Der var fokus på: 

• Optimering af rapportskrivning.
• Optimering af analyseopgaver.
• Visuel kapacitetsstyring.
• Tavlemøder i administrationen.
• Projekttavler og tavlemøder ved længerevarende opgaver over 6 måneder.

Besøg hos Elopak

Den 24. november var gruppen hos Elopak. Der var præsentation af Elopak's Lean program, kaldet ELOVATION. Samt firmaets 5S system. Dagens opgave var konstruktiv feedback og forslag til 2 ting:Elopak's 5S program.

Løbende forbedringer hos LEGO

Den 10. maj var gruppen på besøg hos LEGO, og temaet var: Hvordan holdes gejsten oppe på løbende forbedringer? Gruppen overværede også et tavlemøde. 

På besøg hos Arla Foods

Den 25. februar var gruppen hos Arla Foods med temaet: OEE, samspil drift og vedligehold; Hvordan få medarbejdere til hele tiden at komme med forbedringsforslag?

Hos GKN Wheels Nagbøl A/S

Den 19. november var gruppen hos GKN Wheels Nagbøl A/S med temaet:Lean metoder til visualisering og målstyring.

Værdiskabende Supply Chain

SCM Øst-gruppen inviterede den 2. september til fælles netværksmøde med Kim Hald, Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School og temaet: Hvordan kan Supply Chain være værdiskabende frem for ”bare” et cost center? 

Prime Performance

Den 26. august var gruppen hos Alfa Laval og så hvad afdelingen Prime Performance har stået for, specielt med focus på de sidste 2 år hvor de specifikt har arbejdet med at forbedre en global process, hvor mange forskellige afdelinger og personer er involveret i at få denne process til at virke. 

Fælles netværksmøde 

Den 17. marts var der fælles netværk. Kodeordet for dagen var inspiration og vidensdeling. Der var fokus på de enkelte deltageres egne erfaringer - gode og dårlige -indenfor Lean, produktivitet, SCM, TPM og flow. Der var tre virksomhedsbesøg  - hos Ib Andresen Industri A/S, Langeskov, Louis Poulsen Lighting, Vejen og Robotcenter, Teknologisk Institut, Odense.

På besøg hos Dansani

Gruppen var den 12. november på besøg hos Dansani med fokus på Samspil mellem ERP og Lean, E-kanban og supermarkeder. 

På besøg hos BM Silofabrik

Den 18. juni var gruppen på besøg hos BM Silofabrik hvor temaet var: Markant reducering af leveringstid og lagre.
Gruppen hørte, hvad virksomheden har gjort og er på vej til at videreudvikle. Det startede med, at man ønskede sig en robot til betjening af kantbuk. I stedet for at gå om bord i en kravspecifikation startede det med, at konsulent og virksomhed gennemgik produktionskoncept og -flow, samt involverede medarbejderne.

Produktionsspil på Teknologisk Institut

Den 8. april var gruppen på Teknologisk Institut hvor temaet var produktionsspil.

Produktionsspil som eye-opener øger forståelsen hos medarbejdere og ledelse

Alle besøgte et af følgende centre.

 • Produktudvikling - se prototyper eller færdige emner fremstillet med avanceret "3-D print" i metal. Teknologisk Institut investerede som de første i Danmark i en 'Rapid Manufacturing-maskine' til metal. Hermed har Instituttet fået unikke muligheder for at bistå virksomheder med at bygge komplicerede emner i metal. Emner der ikke kan fremstilles ved støbning og bearbejdning 
 • Tribologiske processer. A) Nano og bio-funktionaliseret overflader der f.eks. hindrer bakteriebelægning eller B) overfladebehandlinger, der øger slidstyrke, nedsætter slid, øger levetid, øger eller reducerer slipegenskaber  

På besøg hos Thrane og Thrane

Den 25. februar var gruppen på besøg hos Thrane og Thrane med temaet: Samspil mellem ERP og Lean elektronisk kanaban. 

Netværksmøde hos Crisplant

Den 20. november var gruppen på besøg hos Crisplant.

Crisplant er en af verdens førende leverandører af sorteringsanlæg til lufthavne, postvæsener og enkelte meget store industrielle producenter
Virksomheden beskæftiger ca. 550 medarbejdere i DK og ca. 200 montører mv. ude i verden.

FOKUS
Standardisering og fleksibilitet ved 100% ordreproduktion.

Kaizen hos Tvilum

Den 9. oktober var gruppen på besøg hos Tvilum.

Tvilum er ejet af  MASCO Cooperation, som er verdens førende udbyder af produkter til boligforbedring. Tvilum er Europas førende producent af saml-selv møbler og beskæftiger ca. 1.100 medarbejdere og omsætter for ca. 1,5 milliard kr.

FOKUS
Kaizen event med succes.

På besøg hos Gram

Den 21. juni var gruppen på besøg hos Gram.

Tema: Forbedring af gennemløbstid og produktivitet i en ordreproducerende organisation.
Erfaringer og aktuelle stade hos Gram Equipment A/S.

På besøg hos LEGO

Den 15. maj var gruppen på besøg os LEGO med følgende agenda:

Program   
Kl. 09.00-10.00    
Tur i produktionen på Højmarksvej - fokus på Lean og fabrikstavler ved Peter Meinecke. 
  
Kl. 10.15- 12.15            

 • LEGO Development Process - LDP - præsentation af een af LEGO Gruppens Core Processes. LDP processen styrer alle nyhedsprojekter igennem hele
  udviklingsprocessen - fra concept-idé til lancering. En gennemgang af de vigtigste milestones i denne fleksible stage/gate model som har styret LEGO Gruppens projekter siden "turnaround"  i 2004. Herunder også en kort præsentation omkring lean-projektet: "Continuous Improvement". Præsenteres af Erik Eskildsen -Director - Business Process Development /  Design, Technology & Operations.
 • LEGO Innovation Model - Præsentation af LEGO Gruppens Innovation Model og Front-End Process. En gennemgang af Innovations conceptet; Design For Business (D4B) som blev udviklet i 2005 for at styrke en mere integreret udviklingsproces i front-end fasen . Formålet var også at skabe et fælles sprog omkring Innovation på tværs af værdikæderne. Præsenteres af Torsten Bjørn - Senior Director - Product Design Functions / Design, Technology & Operations. 

Kundespecifik ordreproduktion hos SVM Automatik

Den 6. februar var gruppen på besøg hos SVM Automatik med følgende agenda:

Produktion af højteknologiske specialmaskiner til produktionsprocesser.

Man kunne høre hvordan SVM Automatik håndterer 100% kundespecifik ordreproduktion af 1-stk-udstyr til fast pris og på kortleveringstid. Elementer heri er:

• Fokus på reduktion af projekternes usikkerhed - således at variation reduceres.
• Arbejdsstandarder - så kvaliteten sikres.
• Planlægning og opfølgning - tavlemøder i et agilt miljø - så leveringstid sikres. 

Variation hos Hwam

Den 21. november var gruppen på besøg hos Hwam.

Dagens tema: VARIATION

Vi fik en rigtig god indføring i den ejerledede virksomheds historie, produkter og marked. Bemærkelsesværdigt, at:

 • ca. 70% af salget er fra NPD (New Product Development) lanceret i 2010 og senere
 • der er vækst i omsætning, de sidste 12 mdr. på 9%, og de sidste 36 mdr. på 41%

De største udfordringer er at håndtere variation i produkter, processer og afsætning.
Årsager og mulige løsninger og forbedringstiltag blev intensivt drøftet.
Vi gennemførte etProduktionsspil- der viser, at variation er den største fjende for output.  

På besøg hos Grundfos

Den 13. september var gruppen på besøg hos Grundfos med følgende agenda:

 • Ankomst til Grundfos og velkomst v. Søren
  Brøndum
 • Netværksnyt v. Martin Laursen
 • Introduktion til Grundfos og Lean på Grundfos v. Søren Brøndum
 • Rundvisning i produktionen v. Søren Brøndum
 • Afsluttende diskussion og frokost 

På besøg hos GKN Wheels Nagbøl A/S

Den 14. juni var gruppen på besøg hos GKN Wheels Nagbøl A/S og temaet var: Flow og måling af produktivitet. 

På besøg hos Carlsberg

Den 26. januar var gruppen på besøg hos Carlsvberg. Dagens tema: Motivation af produktionschefer og mellemledere.

Resume:Efter indledende morgenmad og networking præsenterede Lars Værring fra Carlsberg virksomheden Carlsberg i Fredericia. Her var vi på besøg i de 'store tals love'. Ufattelig store mængder øl/vand pr. dag på et meget stort område. I indlægget blev dagens tema præsenteret - motivation af mellemlederne til at arbejde 'Lean'. På den efterfølgende rundvisning blev Lean-tiltagene præsenteret med fordele og ulemper. En række lokale tiltag bl.a. omkring reduktion af stoptid viste interessante 'takter'. Efter rundvisningen var der plenum diskussion ang. motivation og generelt ledelse - anført af 'vores eksterne indlægsholder' - Susanne Muusmann. Dagen blev afsluttet med en frokost.
Tak til Carlsberg for et spændende besøg.

Du kan se præsentationen fra mødet her.  

På besøg hos BJ Gear

Den 24. november var gruppen på besøg hos BJ Gear. Temaet var: Virksomhedspræsentation - Etablering af ny fabrik
Hvordan holder vi gryden med produktivitetsforbedringer i kog? 

På besøg hos Rose Poultry

Den 19. oktober var gruppen på besøg hos Rose Poulltry.
Temaet var: Fastholde, forankring af forandringer. Hvordan fastholder man dampen og gejsten, når den første begejstring og energi er brugt, er ofte et af de spørgsmål, man hører når vi taler om Lean på fabriksgulvet.
Hos Rose Poultry har der på de tre fabrikker været arbejdet med Lean igennem de sidste 5 år og der er opnået mange gode resultater, men der er også oplevet tilbagefald og forskelle mellem fabrikkerne. Hvorfor opstår tilbagefaldene, hvad er det der sikrer, at man kan fastholde de opnåede resultater, og hvorfor udvikler fabrikkerne sig med forskellig tempo.
Rose Poultry har nu igangsat et initiativ som de kalder for Lean 2. bølge som bl.a er en revitalisering af vores tavlearbejde og mellemleder involvering. På netværksmødet blev der fortalt om, hvorfor det efter 5 år med Lean er nødvendigt, hvad det indebærer og diskutere de grundlæggende forudsætninger, vi har identificeret for at arbejdet med Lean på fabriksgulvet kan give resultat.   

På besøg hos Arla

Den 22. september var gruppen på besøg hos Arla med temaet: Lean og forankring.

Læs mere om mødet her.  

På besøg hos Carletti i Skødstrup

Den 1. juni 2011 var gruppen på besøg hos Carletti i Skødstrup.
Temaet var: Målstyring.

Gruppen blev præsenteret for "Lean the Carletti Way" herunder målstrying med efterfølgende rundvisning i produktionen. Herefter var der diskussion og spørgsmål, hvor deltagerne udfordrede Carletti på de ting som de havde set under rundvisningen. En god inspiration til det videre lean arbejde!        

På besøg hos Promens i Langeskov

Den 29. marts var gruppen sammen med netværksgruppen Lean Production Øst på besøg hos Promens i Langeskov.
Temaet var: TPM (Total Productive Maintenance).

Da Promens for nogle år siden tog fat på at indføre Lean, blev det hurtigt klart, at ikke ret meget Lean kan gennemføres, hvis produktionens processer er upålidelige og ustabile. Derfor blev fokus rettet mod etablering af TPM. Et firma i England bistod med udvikling og renoveringer + om/nybygning.  

På besøg hos Thrane & Thrane

Den 1. februar var gruppen på besøg hos Thrane & Thrane med temaet:Lean & One-off produktion.

Der var velkomst og introduktion af Thrane & Thrane A/S. Indlæg om Lean hos Thrane & Thrane, udfordringer i daglidagen - variationer i processer - små seriestørrelser og "one-off" samt en rundvisning på fabrikken. Vi sluttede af med frokost i kantinen.