Lean Production Vest

PrintGem som PDF

Netværk mellem jyske og fynske chefer i produktionsvirksomheder

Lean Produktion Vest er en netværksgruppe for personer i Jylland/Fyn, der interesserer sig fagligt for produktion, produktivitet og procesforbedringer (herunder Lean i både produktion og administration). Gruppen fokuserer på tværorganisatoriske forbedringer. Gruppens medlemmer har typisk titel af production manager/directors, produktionschef/direktør, Lean- og procesforbedringsansvarlig.

Mælk Bes1

Mødefrekvens

Gruppen tilstræber at holde 4 møder årligt, hvor vi dels får konkret faglig input fra andre medlemmer dels har lejlighed til at drøfte egne - eventuelt fortrolige - problemstillinger fra hverdagen. Medlemmerne i gruppen skiftes til at være værter, og derudover kan der være arrangementer, som afholdes i virksomheder udenfor medlemskredsen.

effektivitet.dk's sekretariat ordner det praktiske i forbindelse med møderne, herunder indkaldelse, opfølgning på deltagere, m.m. 

Pris 

Det koster kr. 3.000,- ekskl. moms om året  at være med i en netværksgruppe. Derudover skal man være medlem af effektivitet.dk – enten via et firmamedlemskab (kr. 5.450,- ekskl. moms om året) eller et personligt medlemskab (kr. 1.850,- ekskl. moms om året).

Bliv medlem

Ønsker du medlemskab af en netværksgruppe, kan du søge om optagelse her.