Aktiviteter

PrintGem som PDF

Aktiviteter

NavnStedTid


Tidligere arrangementer

Møde på Teknologisk Institut

Den 25. januar var gruppen hos TI med temaet: Lean i administration. 

Kry Herholt, specialist i Lean, produktivitet og logistik på Teknologisk Institut gennemgik en case: Fra salg og design til indkøb. En case fra en ingeniørvirksomhed som blandt andet har Siemens som kunde.

Kry fortalte om sit arbejdet med Lean i administration og generelt brug af Lean værktøjer (praktisk),  herunder de gode resultater som han har opnået.

Hos Post Nord - brevcenter Taastrup

Den 25. august vra gruppen på det nye brevcenter i Taastrup. Temaet var: Den netop implementeret TWI hos PostNord's Brevcenter. Der var Live træning i produktionen, og gruppen hørte hvordan Postnord startede TWI rejsen (også kendt som den menneskelige side af Lean), de udfordringer og resultater der har været og stadig er i forbindelse med implementering af TWI. 

På besøg hos PostNord Danmark

Den 21. januar var gruppen hos PostNord Danmark med temaet: ” PostNord Danmark Københavns pakkecenter ønsker netværkets input til, hvordan man får Lean forankret i dagligdagen på produktionsgulvet.

Værdiskabende Supply Chain

SCM Øst-gruppen inviterede den 2. september til fælles netværksmøde med Kim Hald, Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School og temaet: Hvordan kan Supply Chain være værdiskabende frem for ”bare” et cost center? 

Fælles netværksmøde 

Den 17. marts var der fælles netværk. Kodeordet for dagen var inspiration og vidensdeling. Der var fokus på de enkelte deltageres egne erfaringer - gode og dårlige -indenfor Lean, produktivitet, SCM, TPM og flow. Der var tre virksomhedsbesøg  - hos Ib Andresen Industri A/S, Langeskov, Louis Poulsen Lighting, Vejen og Robotcenter, Teknologisk Institut, Odense.

KATA

Lean Øst var den 9. december hos Haldor Topsøe hvor Chr. Obbekær introducerede den teoretiske del af Kata, efterfulgt af en øvelse på gulvet. Haldor Topsøe viste, hvordan man med små hurtige forbedringer kan opnå store resultater.

FOSS production & Supply Chain

D. 26. Juni besøgte netværksgruppen Foss i Hillerød. FOSS udvikler analytiske løsninger og apparater til rutinemæssige test af fødevarer, fx proteinindhold i mælk, og har en omsætning på knap 2 milliarder. Vært var fabrikschef Søren Andersen. Søren gennemgik Foss’ meget spændende historie med specielt fokus på deres lean rejse, som begyndte tilbage i 2006. Netværksgruppen fik en rigtig interessant snak med Søren om, hvorledes man arbejder med lean og ledelse.

Process Excellence i Novozymes

Den 6. februar var gruppen på besøg hos Novozymes hvor emnerne bl.a. var: 

  • Process Excellence i Novozymes SCM - lidt om historien, lidt om strukturen og lidt om resultaterne
  • SFM : Rundt og se tavler og hvordan informationen flyder mellem dem (3C boards, infocentre og manningboards)
  • Transformation: Besøg på fibertromle linjen i omtapningen. Her så vi hvilke forbedringer/ændringer der blev skabt ved transformation, samt hvilke udfordringer der har været
  • Diskussion af nogle af de udfordringer vi står overfor i forbindelse med PEX udrulningen
  • "Effektivitet.dk" netværksdiskussion 

På besøg hos Kopenhagen Fur

Den 16. december var gruppen på besøg hos Kopenhagen Fur, hvor der var mulighed for at se starten på deres store pelsauktion samt produktionen.

På besøg hos Alfa Laval 

Den 13. juni var Lean Øst på besøg hos Alfa Laval i Søborg for at høre om deres erfaringer med Lean og andre effektiviseringstiltag. Første punkt på agendaen var dog erfaringsudveksling og diskussion af et typisk dilemma i meget af det arbejde vi i netværket har til daglig med vores lean arbejde: 
Hvordan håndterer man dilemmaet, hvor organisationen SKAL forandre sig hurtigt (til en mere Lean orienteret) i en kultur, hvor man tager tingene, som de kommer, og ordet forandring, som udgangspunkt er noget negativt. 

Planlægning og produktion hos SAS

Den 9. april var gruppen på besøg hos SAS.
SAS gennemfører i denne tid radikale ændringer i sin organisation, som skal bringe virksomheden på ret køl igen. Det er en proces, som har været i gang et stykke tid, og som langt fra er færdig. Før dette og nu under disse turbulente tider arbejder SAS vedholdent videre med sin udrulning af Lean i alle kroge af virksomheden, som en del af den langsigtede strategi.   
  
Gruppen fik på mødet et indblik i denne proces og i en meget spændende industri. De så hvorledes den meget komplekse vedligeholdelsesopgave er blevet strømlinet og håndteres i dag, samt hvordan opgaver og materialer styres i det daglige. Alt sammen for at sikre, at vi kan være trygge, når vi sætter os op i et fly. 

Besøg på Haldor Topsøe's katalysatorfabrik i Frederikssund

Haldor Topsøe er førende inden for procesteknologi og heterogen katalyse til olieraffinaderier, fremstilling af kemiske produkter og miljørigtige energiprocesser. Haldor Topsøe etablerede sin katalysatorfabrik på Linderupvej i Frederikssund i 1958. Fabrikken består i dag af otte produktionsenheder, råvarelagre, færdiglagre, support til produktionen, administration og faciliteter til medarbejderne. Ca. 650 medarbejdere er beskæftiget på fabrikken.

Ole Jacobsen, VP Catalyst production, fortalte, hvordan fabrikkens udvikling med målstyring og omlægning til Lean har givet bemærkelsesværdige resultater inden for de seneste 3-4 år. Bagefter var fik vi en rundtur på fabrikken og så det meget synlige arbejde med Lean. Rundturen blev fulgt op af en snak og diskussion med Jesper Bartholdy, som er ansvarlig for Haldor Topsøes Leangruppe, samt Martin Kaas, medlem af vores netværksgruppe og procesingeniør i Haldor Topsøe. Afslutningsvis blev der diskuteret fremtidige arrangementer og møder.

Agenda for mødet
12:00-12:30 Præsentation af virksomheden og arbejdet med Lean v/ Ole Jacobsen, VP Catalyst production.
12:30-14:00 Rundvisning.
14:00-15:30 Opsamling og diskussion, v/ Jesper Bartholdy, General Manager, Lean Implementation og Martin Kaas, Procesingeniør.
15:30-16:30 Netværksaktiviteter og fremtidige møder.  

Lean design hos Pronova

Enkelt, fejlsikkert og nemt - hvordan designer man systemer til mennesker
Hvis målet er en visuel, enkel og fejlsikker produktion, kan det give udbytte at se på, hvordan designmetoder kan understøtte Lean principper - det man kunne kalde Lean Design. Praktiske løsninger og et mere teoretisk kig bag standardmetoderne var temaet på netværksmødet hos Pronova BioPharm.

Pronova BioPharm udvikler og fremstiller omega-3 fiskeolie til farmaceutiske produkter med produktion i Sandefjord, Norge og Kalundborg. Fabrikken i Kalundborg er nybygget, og Pronova har her arbejdet med Lean siden opstart af fabrikken i 2009.

Mødets første del handlede om Pronova, et aktuelt emne for deres Lean proces og omkring deres tiltag til simplificering af arbejdsgang og dokumentation. Oplægget blev efterfulgt af en rundvisning i produktionen.

Mødets anden del var et indlæg om "Lean og Human Factor - udfordringer og muligheder ved design til mennesker". Med udgangspunkt i projekter fra fabrikkens etablering, kom vi ind på problemstillinger og muligheder, når der skal designes systemer til mennesker. Det kan f.eks. være arbejdspladsindretning, arbejdsinstruktioner, kontrolsystemer, produktionsdokumentation og lignende som medarbejderne bruger til afvikling af den daglige produktion. Vi vil komme bag om standardværktøjerne og ind på hvilke designmetoder, som man kan benytte, både til større projekter og ved løbende forbedringer i det daglige.

Program
-Indlæg Pronova og Lean.
-Rundvisning.
-Opsamling og input til Lean proces hos Pronova.
-Indlæg om Lean og Human Factor - udfordringer og muligheder ved design til mennesker. v. 
 Peder Brandt, ManMachine Engineering ApS.

På besøg hos Schulstad

Den 23. august var gruppen på besøg hos Schulstad. Friskbrødsproducenten Schulstad er som en del af Lantmannen-koncernen i gang med et Lean-program. Programmet hedder LEAD (Learn Engage Analyse Do), og de satser i høj grad på at ændre kulturen, ikke mindst på ledelsesplan. På mødet fortalte Logistikchef Kim H. Rasmussen om Schulstad, og de erfaringer programmet har bragt. Jens Foldager fortalte om modellen og strukturen bag (World Class Operations Management). 

På besøg hos RUC

Den 21. juni var gruppen på RUC med temaet: Valg af forandringsstrategi - Hvordan vælger man den bedste blandt 10 forskellige forandringsstrategier?

Du kan læse mere om programmet her. 

På besøg hos Topsil

Den 25. april var gruppen på besøg hos Topsil. Emnet var: Flow og Corporate tavlestruktur til lean ledelse.

Procesen frem mod kundedrevet flow - og ledelse af konstante forbedringer.

De blev introduceret for arbejdsprocessen med at analysere sortimentet efter dobbelt-ABC analyser (Runners, Repeater & Strangers), over udjævning af kundeordrer (Levelling) til at flowet i produktionen styres efter træk-princippet (Lean-principperne 3 og 4).
Projekt "Corporate tavlestruktur" hvor tavler linkes til hinanden i hele organisationen, hvor team- og afdelingsmøder foregår ved tavlerne med opfølgning på KPI'er og igangsatte forbedringer.

Workshops:
1. Policy Deployment.
2. Udvikling af en Kaizen kultur.

Du kan se præsentationen fra mødet her

På besøg hos Leo Pharma

Den 16. januar var gruppen på besøg hos Leo Pharma med følgende agenda:

-Picato, nyt produkt fra Leo Pharma til bekæmpelse af Aktinisk keratose (en tilstand der kan udvikle sig
 til hudkræft). Præsentation vil bl.a. omhandle historik, udvikling og opskallering, og hvordan det er at 
 arbejde med et produkt på den anden side af jordkloden (Australien).
-Lean strategi for Leo Pharma GPS (Global Product Supply), herunder hvordan første del er skudt i 
 gang.
-Lean-opstart i Calcipotriol-afdelingen (psoreasis medicin).
-Lean-opstart i Fusidin-afdelingen (antibiotika).
-Opfølgning fra sidste møde hos Novo Nordisk.

På besøg hos Novo Nordisk

Den 6. oktober var gruppen på besøg hos Novo Nordisk.

Temaet var: "BIC Production" (Best In Class).
Der var en præsentation af produktionsudviklingen i støberiafdelingen hos Novo Nordisk Device Manufacturing & Sourcing i Hillerød. Indsatserne omfatter blandt andet brug af produktions-koordinatorer, TWI baseret træning og Visuel factory med kanbanstyret produktion / levering.

Du kan læse referatet fra mødet her.   

På besøg hos Thermo Fisher Scientific i Roskilde

Den 7. juni 2011 var gruppen på besøg hos Thermo Fisher Scientific i Roskilde.
Temaet var: Processtabilitet.

Virksomheden fortalte om deres erfaringer med PPI (Practical Process Improvement), som er en struktureret metode til problemløsning med bl.a. SPC (Statistical Process Control) og reduktion af variation. Herefter arbejdede gruppen med praktiske cases, bla. ved at gennemføre en specialvariant af Statapult øvelsen, som var meget illustrativ.

Læs referat fra mødet her. 

På besøg hos Promens i Langeskov

I marts måned var gruppen sammen med netværksgruppen Lean Production Vest på besøg hos Promens i Langeskov.
Temaet var: TPM (Total Productive Maintenance).

Da Promens for nogle år siden tog fat på at indføre Lean, blev det hurtigt klart, at ikke ret meget Lean kan gennemføres, hvis produktionens processer er upålidelige og ustabile. Derfor blev fokus rettet mod etablering af TPM. Et firma i England bistod med udvikling og renoveringer + om/nybygning.

På besøg hos DSB

Den 31. januar var gruppen på besøg hos DSB. Temaet var: Lean i S-togs værkstederne.

Der var rundvisning hos DSB Vedligehold A/S, S-togs værkstederne samt et
indlæg ved direktør Lars Wrist-Elkjær, DSB Vedligehold A/S om Lean i S-togs værkstederne og vi sluttede af med en gennemgang af Lean konceptet i S-togs værkstederne ved Lean-koordinator Steen Due Eriksen.