Ingen innovation ingen fremtid

PrintGem som PDFGoogle Translate

Ingen innovation ingen fremtid

Forandringer er blevet daglig kost for virksomhederne med øget konkurrence, nye teknologier, ændret kundeadfærd og en tilspidset konkurrence om de bedste talenter. Globale ledere er enige om, at løsningen er innovation, der kan skabe vækst og sikre overlevelse. Men hvor langt er virksomhederne egentlig kommet, når det gælder innovation? PA Consulting Group har taget temperaturen på de globale strategier for innovation.

Af Mads Kjøller Damkjær, Innovationsekspert, PA Consulting Group, Mads.Damkjaer@PACONSULTING.COM

Forestil dig en organisation, der accepterer, at den er dødsdømt, hvis den ikke skaber innovative produkter, men som alligevel afviser alle ideer, der kan skabe den succes. Og forestil dig samtidig, at selvsamme organisations topledere har ringe eller slet ingen tro på deres egne eller deres overordnedes evner til at se ændringer i markedet som følge af for eksempel automatisering eller øget konkurrence.
Hvilke overlevelsesmuligheder ser du for sådan en virksomhed? Sikkert ikke særligt mange.
Globalt set er virksomhedslederne enige: Innovation er nøglen til vækst. Vi har spurgt over 800 ledere verden over, hvordan de forholder sig til innovation, og 65% af de adspurgte mener således, at to ud af tre virksomheder ikke vil overleve uden innovation. Det at investere i innovation kan for nogle ledere føles som en uoverstigelig opgave. De fleste ledere har fra deres egne organisationer erfaring med projekter, som har lovet mere innovation, end de kunne holde. Historier – inspirerende eller skræmmende – om nye start-ups har fyldt i stort set alle brancher og givet uro omkring virksomheders evne til at agere i et omskifteligt marked. Pres fra investorer til at levere kortsigtede resultater gør det sværere og sværere at dedikere driftsudgifter til langsigtede prioriteringer som for eksempel innovation.
Men der er nogle gode nyheder. Vores forskning og erfaringer med at hjælpe disse virksomheder viser, at et stigende antal virksomheder er ved at finde nye veje til at overvinde mange af de traditionelle forhindringer for innovation.
Således svarer ca. halvdelen af de adspurgte (52%), at de har større chance for at opnå succes, hvis de samarbejder om innovation med andre uden for virksomheden. Dette tal stiger til 61%, når vi spørger udvalgte grupper af succesfulde innovationsvirksomheder, som mener, at de innovationer, de arbejder med, er direkte årsag til vækst og har en positiv indvirkning på omsætningen. Ser man nærmere på denne gruppe af succesfulde innovatorer, kan vi se, at de ofte arbejder med en bredere vifte af innovationsudbydere end deres mindre succesfulde konkurrenter. Det tyder på, at eksterne innovatorer spiller en central rolle i at drive virksomhedens vækst.

Strategi i en tid med forandringer

Ofte viser det sig, at en af de største strategiske fejl, som en organisation begår, er at designe en tilgang til innovation, der ikke er afstemt med virksomhedens forretningsstrategi og mål.
Spørgsmålet er, om virksomhedernes innovationsstrategier er visionære og samtidig agile nok til at leve op til alle disse nye krav om innovation? Desværre ser vi ofte kortsigtede strategier, som mere har fokus på at overleve næste kvartal end at overleve den næste industrielle revolution. Det vil jeg kalde drift frem for strategi.
Løsningen ligger i at skabe en innovationsstrategi, der konsekvent understøtter virksomhedens mission og samtidig definerer de konkrete mål, virksomhederne sætter for deres innovation. Organisationen bør spørge sig selv:
  • Hvad vil vi opnå med innovation?
  • Hvordan når vi vores mål?
  • Hvordan definerer vi en struktur, der understøtter idéerne fra den første tanke, til produktet er klar hos forbrugeren?
  • Skal vi lave en guide til medarbejderne, så de bedre forstår idékonceptet?

Forretningsmodellen – mellem status quo og disruption

Frygten for forandringer fra nye aktører i markedet og en traditionel tankegang i virksomhederne resulterer ifølge undersøgelsen i, at flertallet af ledere går glip af nye, store forretningsmuligheder. 57% af de adspurgte ledelsesgrupper siger således, at de har droppet nye, innovative ideer på baggrund af denne frygt, til trods for at de mener, at netop disse ideer kunne have åbnet op for nye spændende forretningsmuligheder. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal få disse idéer formidlet ud i virksomheden og integreret i forretningsmodellen.
Nogle virksomheder går nye veje for at skabe innovation. De senere år har flere og flere virksomheder købt sig til innovation gennem opkøb af mindre, innovative firmaer. 53% af de adspurgte firmaer har forsøgt at gå nye veje ved at købe innovation. Men de indrømmer samtidig, at det kræver hårdt arbejde, hvor organisationen skal tænke i helt nye processer, KPI’er, systemer og strukturer. Mere end én ud af fire siger også, at innovation integreret med udefrakommende parter er ekstremt svært at implementere i organisationen.

Dokument2

Kilde: PA’s Innovation Survey 2016.

Innovation gennem teknologi

De fleste virksomheder har indset, at innovation skal resultere i ny teknologi. Således har én ud af tre organisationer investeret i robotter eller kunstig intelligens for at differentiere sig på markedet eller optimere deres produktion. Men hvilke teknologier skal virksomhederne så fokusere på? Er det virtual reality, kunstig intelligens, Internet of Things eller noget helt fjerde? Det afhænger selvfølgelig i meget høj grad af kunderne, markedet, branchen og ikke mindst virksomhedens modenhed og evne til at tænke nyt og se mulighederne i teknologien. De fleste virksomheder forstår vigtigheden af at afprøve forskellige, nye teknologier. Alligevel afslører én ud af fire, at de aldrig - eller kun meget sjældent - udvikler scenarier eller det, man kalder ”horisont-scanning” i forhold til nye teknologier. Én ud af fem siger, at de aldrig eller meget sjældent overvejer at bruge teknologi fra andre sektorer end deres egen, til trods for at tidligere globale undersøgelser påpeger, at 81% af innovationer stammer fra andre brancher end ens egen. Endelig skal virksomheden have interne ressourcer, der kan håndtere de nye teknologier. Men nedslående nok fortæller 80%, at de ikke har kompetencer eller erfaringer internt til at imødekomme fremtidens teknologier med de muligheder, de rummer.

Medarbejdere – kultur og kampen om det kreative talent

Kun 38% af de adspurgte virksomheder formår at tiltrække de kreative talenter, de har behov for, og de rapporterer samtidig, at de har svært ved at fastholde dem, de har. Tre fjerdedele tilbyder en konkurrencedygtig løn og bonus, men er det nok for de innovative talenter? Alt tyder på, at det ikke er tilfældet. Men hvad er det så, der skal til? Meget tyder på, at virksomheder har brug for at opbygge en innovationskultur, hvor kreativiteten trives. Mere end 8 ud af 10 virksomheder siger, at de kreative medarbejdere ender med at forlade organisationerne på grund af mangel på innovationskultur.
Så innovation bør altså prioriteres fra ledelsens side. Ellers risikerer man, at de kreative medarbejdere forlader virksomheden. Bare det at have kreativt talent i rækkerne er ikke nok for at opnå succes, og derfor har virksomheder brug for at opbygge en innovationskultur, hvor kreativiteten trives. Vi ser tit, at virksomheder i produktionsindustrien mangler at frembringe en innovationsmotor, der netop stimulerer kulturen og skaber en struktur for organisationen.

Dokument1

Kilde: PA’s Innovation Survey 2016.

Har I styr på jeres innovationsmotor – og er den strategisk forankret?

De fleste ledere mener altså, at innovation er altafgørende for deres fremtidige succes. Samtidig siger en endnu større andel af de samme respondenter, at de ikke ved, hvordan de skal imødekomme de nye forandringer, og de beskriver en frygt for ikke at kunne følge med på både kort og lang sigt. 
De største udfordringer ligger i at forstå udfordringen, så en reel strategi kan udvikles, hvor teknologi, forretningsmodeller og kulturen tænkes ind på nye måder. De mest innovative i vores undersøgelse har dertil forstået at udnytte en verden af eksterne samarbejdspartnere, og de samme skridt bør andre virksomheder tage, hvis de nogensinde skal kunne udvikle og integrere de innovative idéer, de har behov for i fremtiden. Så hvordan sikrer organisationer, at innovationsaktiviteterne bedre understøtter deres organisations centrale strategiske behov? Vi ser fire måder, hvorpå innovation strategisk kan være med til at forbedre virksomheder i produktionssektoren.

1) Aktivér ledelsen og opgradér bestyrelsen
I mange organisationer er den administrerende direktør den eneste person, hvis engagement kan garantere, at innovationen stemmer overens med den bredere forretningsstrategi.
Det er også hans rolle at skabe og dyrke medarbejdernes forståelse for, og fastholde entusiasmen omkring, innovation. Virksomheder bør sikre, at ledelsen går forrest og sætter innovation på dagsordenen gennem klare innovationsmål, der er afstemt med de overordnede forretningsmål, og ved at ændre de mål og KPI´er, der lægges for projekter og medarbejdere.

2) Involvering, synlighed og samtalens kunst
Selvom ledelsen er involveret og tager ejerskab på innovationsstrategien, betyder det ikke, at innovation skal være strengt top-down-defineret – tværtimod. Det handler om samarbejde.
Nogle organisationer arbejder med innovation som en slags social bevægelse. Den administrerende direktør kan i sidste ende være ansvarlig, men det er medarbejderne ”på gulvet”, der står over for mange af de daglige udfordringer, som ofte er de første til at opdage problemer forude.
Nogle af de mest succesfulde innovatorer i vores undersøgelse, som har formået at få innovation til at drive væksten, er dem, der er i stand til at ’aflive’ projekter, der ikke fungerer. Disse projekter kalder vi ”zombie”-projekter. Zombie-projekter kan køre i årevis, og det at ’aflive’ dem er altafgørende for at give plads til den levedygtige innovation.
Skab en innovationsmotor i jeres virksomhed, der understøtter disse aktiviteter, giver struktur til medarbejderne og samtidig frihed til at få idéer. Det vil involvere og give synlighed.

3) Skab hurtige forsøg og definér jeres mål

I forhold til både gradvis og radikal innovation kan det tage tid, før man opnår en reel succes med sin innovation. Derfor: Definér jeres mål med innovation og med de enkelte idéer, som i kører igennem jeres innovationsmotor. Sørg for at skabe hurtige resultater, der kan deles og afprøves, og derefter forbedres. Det kan være, at du skal måle på potentiale snarere end umiddelbare resultater.

4) Bliv inspireret og samarbejd med eksterne samarbejdspartnere
Ligegyldigt hvilken form for strategisk innovation du har, vil du - på et eller andet tidspunkt – få behov for radikale idéer til at løse et stort problem eller gribe en vild chance.
At finde på radikale idéer inden for rammerne af en etableret virksomhed kan nogle gange synes som en umulig opgave. Hvis du ikke allerede gør det, skal du starte med at source idéer udefra eller etablere dit innovationsteam eksternt.
Afhængigt af hvordan du sammenkobler din innovationsaktivitet til din kernestrategi, kan samarbejde med eksterne partnere åbne op for en verden af nye, innovative idéer, som kan styrke din virksomhed.
Vigtigst af alt er viljen til at søge innovative idéer uden for din virksomheds komfortzone. Det at turde være innovativ handler om at turde begive sig uden for normen og ’business as usual’, og så handler det om at være nysgerrig.
Har du og din virksomhed disse egenskaber, er I godt på vej til at gribe innovationens mange muligheder.

Dokument3

Kilde: PA’s Innovation Survey 2016.