Ledelse anno 2016

PrintGem som PDF
Nr 4 2016

Ledelse anno 2016

I dette nummer kan du bl.a. læse: Radiometer skaber lean virksomhedskultur, Millenials - de unge digitalt indfødte, Glostrup hospital og gode patientforløb og HOFORs lean-ledere under lup. Der er også nyt fra uddannelserne med fokus på APICS og introduktionskursus til TWI.

Leder til Effektivitet nr. 4, 2116
Radiometer har i brede kredse fået ry for at være en af de virksomheder, som gennem de sidste mere end 10 år har arbejdet mest konsekvent og seriøst med lean i alle dele af organisationen. Helt tilbage i 2004 gennemførtes den første store lean-omlægning i produktionen, og hurtigt derefter kom andre funktioner på lean-vognen med tavler, tavlemøder, kaizen-events m.m. Lean og forbedringer har siden været en del af dagligdagen, og de økonomiske gevinster har været betydelige.
Forandringer er blevet daglig kost for virksomhederne med øget konkurrence, nye teknologier, ændret kundeadfærd og en tilspidset konkurrence om de bedste talenter. Globale ledere er enige om, at løsningen er innovation, der kan skabe vækst og sikre overlevelse. Men hvor langt er virksomhederne egentlig kommet, når det gælder innovation? PA Consulting Group har taget temperaturen på de globale strategier for innovation.
Den nye generation er markant anderledes end den foregående, og det har konsekvenser for, hvordan vi skal indrette arbejdsmarkedet i fremtiden. Læs videre for at få konkrete tips til at håndtere millennial-generationen.
En gang imellem - måske en enkelt gang på et årti - udkommer en bog, som kommer til at spille en afgørende rolle for den måde, vi opfatter verden på. Sådan en bog er John Seddons Freedom from Command and Control, som første gang udkom i 2005, og siden har dannet grundlag for utallige virksomheders ændring af den måde, de måler og styrer driften.
Der er noget galt med den måde, vi tænker ledelse på i vores private og offentlige serviceorganisationer i dag, og både borgere og kunder lider som en konsekvens.
”Odense by er i gang med at forandre sig. Vores fortælling er, at vi går fra stor dansk by til storby. Fortællingen er sand; vi bygger letbane, nyt supersygehus, ombygger hele bymidten og meget andet. Meget af denne transformation kommer forbi mit kontor, Byggesagskontoret”
På en række hospitaler er der kommet større og større opmærksomhed omkring at sætte kunden (i denne kontekst patienten) i centrum, og der arbejdes mange steder målrettet med at omlægge hospitalets processer, så de bliver mere patientvenlige. Overraskende nok har oplevelsen ved denne omlægning været, at det normalt er muligt samtidig at gøre hospitalets processer mere effektive for personalet, på trods af, at fokus er flyttet fra optimering af personalets tid til optimering af patientens forløb.
Søg den Danske Supply Chain Pris 2016!
Mange virksomheder har fokus på at skabe produktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. Oftest er det dog kun med fokus på enten produktivitet eller trivsel.
Tavlemøder er en metode i lean-værktøjskassen til at optimere arbejdsprocesser. Den består i at en gruppe af medarbejdere jævnligt mødes foran en tavle for i fællesskab at skabe forbedringer.
In 2014, where I at that time, worked as a Supply Chain Planning & Logistics Manager at the Danish headquarters in the German-owned wholesale giant Metro Cash & Carry, I acquired an APICS certification in CPIM, Basics of Supply Chain Management.
AIPCS (1957), almost 60 years young and more active then ever in spreading knowledge about planning, inventory management, logistics and supply chain management, not only within North America, with help of Chapters, however also outside North America, together with more then 100 Channel Partners in more then 47 different countries.
TWI er en gennemprøvet metode til træning, frontlinjeledelse og konstante forbedringer – der med sikkerhed vil forbedre Lean implementerin- gen i virksomheden.
14 indkøbsplanlæggere hos Novo Nordisk har taget kurset APICS Basics of Supply Chain Management. Effekten er dybere forståelse af planlægningsbehovet og sammenhængene til resten af forsyningskæden. Det giver igen bedre evne til at udnytte virksomhedens avancerede planlægnings-værktøj, bedre dialog med interessenter og ikke mindst større respekt fra andre dele af organisationen.
Et forskningsprojekt mellem Århus Universitet, Garuda og Howbiz management consulting sætter fokus på excellent LEAN-Leder profiler. Har du kendskab til en dygtig LEAN-Leder eller en LEAN-Leder med stort potentiale, som har interesse i at blive testet, så er der mulighed for at deltage i projektet.
Hvorfor overhovedet interessere sig for Operational Excellence? Svaret er i virkelighed meget banalt: Alle virksomheders eksistensberettigelse er at levere værdi til sine kunder, og definitionen på Operational Excellence er at være excellent til at levere værdi til sine kunder.
Vidensdeling i form af kontinuerlig udvikling og overlevering af medarbejderes praksis er af afgørende betydning for en organisations succes. Selvom mange organisationer ønsker vidensdeling, sker det ofte ad-hoc, og der er kun få gode eksempler på organiseret vidensdeling, der understøtter målrealisering. Derfor er et forskningsprojekt ved at undersøge, hvordan vidensdeling kan organiseres, så praksiserfaringer effektivt udvikles og deles. Formålet er at oplære nyansatte hurtigt samt at facilitere kontinuerlig vidensdeling til gavn for både trivsel og effektivitet.
Ledelse beskrives nogle gange som at spille en rolle, hvor rollehæftet kan være udarbejdet mere eller mindre detaljeret. En leder kan være en god skuespiller med et velskrevet rollehæfte, men hvis der ikke er en rimelig god overensstemmelse mellem ledelsesopgaven og det menneske, der skal udøve ledelsen, så blegner troværdigheden.
Få din chef til at bakke op om dine forslag, allerede inden du præsenterer dem. Her afslører anerkendt amerikansk professor hemmeligheden: At bruge et andet ord end det, du normalt ville bruge.
Many companies face the recurring challenge of error-prone forecast. Endless hours are spend on understanding why last period’s forecast was wrong, resulting in numerous adjustments. At some point, the forecast rests more on the individual person’s gut feeling than what past sales history and other intelligence would suggest, if used properly.