Risikostyring i globale Supply Chains

PrintGem som PDF
Nr. 4 2015

Risikostyring i globale Supply Chains

I dette nummer kan du bl.a. læse artiklerne: Robuste og agile værdikæder hos Vestas, Particia og Alexandra Instituttet krypterer spørgeskemaer, Agilt cyber forsvar i flere lag og Verdens bedste drikkevand. Der er også nyt fra uddannelserne.

The changing landscape In February 2007, the UK experienced heavy snowfalls, disrupting air traffic, the rail network as well as roads for a number of days, costing the UK economy an estimated £400million, whilst in 2010 the UK economy suffered an estimated £6bn loss in revenues for the same reasons.
Der hersker ingen tvivl om, at danske produktionsvirksomheder i de seneste år har gennemgået en udvikling, hvor forsyningskæden og mar-kedstilstedeværelsen er blevet langt mere global. Denne udvikling har været fulgt af en gentænkning af produktionsvirksomhedens syn på hvilke aktiviteter, der er virksomhedens kerneaktivitet, og derved hvor kernekompetencerne ligger. Som et resultat heraf, er der en stigende afhængighed af eksterne inputs i produktionen.
Kompetenceforum har udgivet en lille praktisk anvendelig bog, hvor tankegangen og værktøjerne i lean overføres på innovation og udvikling af produkter og serviceydelser.
Hvordan kan man dele viden mellem leverandører og underleverandører, uden at man kommer til at afsløre forretningshemmeligheder? Her kan avancerede kryptografiske værktøjer være en løsning, fordi de gør det muligt at regne på krypterede data uden at afsløre, hvad det er for nogle data, der er brugt i en beregning.
Cyber-sikkerhed – Hvordan forholder du dig til en verden, der konstant ændrer sig?
Midt i november havde jeg lejlighed til at deltage i TWI Summit - Europe, som i år blev afholdt i Malmø. Jeg var nok en lidt atypisk deltager med mit begrænsede kendskab til TWI. Langt de fleste var på den ene eller anden måde dybt involveret i TWI i deres daglige arbejde, enten som konsulenter eller som interne specialister i industri- eller servicevirksomheder. Konferencen formede sig dermed i høj grad som en diskussion og erfaringsudveksling mellem indlægsholderne og deltagerne, hvor alle kunne bidrage med noget værdifuldt.
Der er næppe noget mere livsnødvendigt end rent drikkevand, men i mange lande smager drikkevandet af klor, som tilsættes på grund af bakterierne i vandet. Det er ikke nødvendigt i Danmark, som har noget af verdens bedste og reneste drikkevand.
The goal of this simulation game is to have you, as participant, experience how production control works in practice, which changes lead to important improvements in throughput time, and what the effect is on the paperwork.
BASICS of Supply Chain Management kan tages som et fritstående kursus, men er samtidig det første modul i APICS/CPIM (Certified in Production and Inventory Management).
Det BEDSTE af det BEDSTE fra Toyota, Theory of Constraints og Factory Physics©
A more comprehensive way of looking at cyber-risks in supply chains is required, when considering the increasing complexity of the supply networks and the exposure to unexpected disruptions, caused by cyber-attacks. This article describes some of the reasons why current risk assessment methods are insufficient. The article provides an analogy for understanding the dynamic effects in a company. It describes in general terms what it means to understand cyber-risks from the control perspective, and it describes a new way to understand supply chain resilience. The focus is changed from the reliability of the supply chain components to the control and a deeper understanding of the supply chain system.
Produktionsmæssige udfordringer i Skandinavien – globalisering – implementering af forandringer. Hvordan leder forskning til varig effekt på virksomheder? Hvordan opnås højst mulig kvalitet af forandringer, uden at det går ud over den igangværende drift? Hvilken rolle spiller ingeniører i den proces? Hvordan kan universiteterne udvikle ny viden til at løse udfordringerne, og hvad skal der undervises i for at sikre, at ingeniørerne har de nødvendige kompetencer.