Big Data

PrintGem som PDF
Nr. 4 2014

Big Data

I dette nummer kan du bl.a. læse følgende artikler. Danske Bank sætter fokus på Big Data, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler inspireres af Hitatchi, Forskning og uddannelse som forudsætning for gevinst samt Et kritisk blik på forbedring af beslutningsadfærd.

De fire v’er er et kernebegreb inden for Big Data. Det handler om volume, variety, velocity og value. De første tre beskriver trenden med at datamængderne stiger, i takt med at flere ting bliver koblet på nettet. Den sidste handler om, hvordan der kan skabes samfundsmæssig værdi af data. Data er gået hen og blevet en handelsvare, der skaber helt nye måder at drive forretning på, og som kan vende op og ned på erhvervslivet. Vi kigger her på, hvad det er for nogle områder, hvor brugen af Big Data slår igennem i øjeblikket.
Danske Bank sætter nu fokus på Big Data med start af et internt research projekt, der skal afdække mulighederne for udnyttelse af den til rådighed værende teknologi. I et interview med effektivitet.dk fremhæver afdelingsdirektør Jens Christian Ipsen, hvis IT-organisation har en central rolle i implementering af teknologien, at målet med brug af Big Data kort og godt er at gøre Danske Bank i stand til at tage bedre beslutninger og levere bedre produkter og rådgivning til kunderne.
Vi står lige nu ved begyndelsen til en revolution, der vil forandre den måde, vi lever, arbejder og tænker på. Man taler om en ny Big Data-tidsalder, hvor stort set alt i vores hverdag kan måles og vejes, fordi det kan sættes på digital formel. Big data handler om, at vi systematisk indsamler, opbevarer, analyserer og fortolker disse enorme mængder af data for at finde sammenhænge, forstå verden bedre og agere bedre i vores hverdag. Hvis vi vil, kan Big Data forbedre vores livskvalitet, skabe vækst og styrke vores demokrati. Men det kræver, at vi er med til at præge fremtidens Big Data-samfund og det kræver debat, forskning og uddannelse.
I starten af november i år blev der indledt et samarbejde mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på den ene side og virksomheden Hitachi på den anden side. De to hospitaler genererer i deres daglige aktiviteter enorme mængder af data, som Hitachi vil kunne anvende i sin produktudvikling gennem Big Data analyser. Samarbejdet koncentreres i første omgang om udvikling af systemer til effektivisering af hospitalernes drift, men de videre perspektiver vil være udvikling af Big Data analyser, der i fremtiden kan forbedre diagnosticering og forebyggelse af sygdomme.
Fænomenet ”Big data” (BD) er en af tidens teknologi og managementtrends, som personer der arbejder med forretningsudvikling, produktion, logistik og procesoptimering i stigende grad må forholde sig til. Denne artikel præsenterer en kritisk, men også konstruktiv tilgang til fænomenet ved at belyse aktuelle udfordringer i transport- og servicesektoren relateret til BD, og forsøger derved at bidrage til, at eventuelle tiltag i virksomhederne skaber tilstrækkelig forretningsmæssig værdi.
Et arbejde med Big Data kan med fordel startes med at udnytte de store mængder af informationer, der ligger gemt i de kundedata, som virksomheden har i deres databaser allerede i dag, siger Hanne Breddam, direktør og partner i virksomheden BusinessMinds. Der er mange eksempler på virksomheder, som med en relativt lille, men målrettet dataindsats har formået at forbedre deres viden om kundernes adfærd, og derigennem høstet hurtige gevinster i form af større kundeloyalitet og forøget omsætning og lønsomhed.
effektivitet.dk, Business Through People, and Lean Frontiers have entered into a partnership to bring lean-related Summits and workshops to European business, industry and healthcare. Each organization independently provides products and services in Denmark, throughout Europe, and in North America. Lean, as taught by these organizations, is based on the Toyota Production System which has been widely adopted around the world in manufacturing, healthcare, service, banking, and government organizations, among others.
At skabe en kultur for problemløsning. Problemløsningsprocessen er grundlæggende for ‘The Toyota Way’, og er en væsentlig del af enhver indsats for løbende forbedring. Training Within Industry (TWI) programmet var også et vigtigt element i udviklingen af Toyotas Produktionssystem (TPS).
Praktisk problemløsning på arbejdspladsen
Ønsker du også at Jeres standardiseret arbejde er mere end blot ord i dokumenter? At det faktisk er daglig adfærd hos dine ledere og medarbejdere, og ønsker du også at Jeres Lean kultur tager udgangspunkt i ”Respekt for Mennesker”? Hvis, ja bør du læse videre omkring disse 1-dags TWI Introduktions Workshops.
Der er i uddannelsesudvalget sket nogle ændringer i sammensætning, som er naturligt for en levende forening. Peter Bøttcher er den nye formand for udvalget og afløser Thomas Thorsted, som vil hellige sig bestyrelsesarbejde i foreningen.
Skal du være bedre til dit arbejde ved produktionsbåndet, så spørger du vel bare en tilfældig sidemand? Training Within Industry (TWI), er det manglende link til Lean, som gør op med den klassiske og oftest uholdbare sidemandsoplæring, eller troen på at man blot kan sende en mail, med den nye standard - og derefter håber på, at medarbejderne læser og efterlever den.
Breaking the curve is a list of initiatives for reducing inventories through Royal Greenland’s supply chain, around the world.
Over the last decade economic, geopolitical, environmental, technological and other risks have heightened the need for organisations to develop proactive and resilient measures. Among these, cyber risks are difficult to predict, hard to detect promptly and can have a huge impact on the profitability of companies, causing significant lost income and increased operating costs.
Det er tid til, at Supply Chain og sourcing folk løfter hagen og lader blikket fokusere på nye mål og midler, der ligger udover cost, cost og cost.
Forenkling, optimering og transparens med udgangspunkt i klassisk logistikoptimering udløser Den Danske Logistik- og Supply Chain Pris 2014 til Danfoss A/S.