Hvad kan vi lære af det offentlige?

PrintGem som PDF
Nr. 4 2012

Hvad kan vi lære af det offentlige?

I dette nummer kan du bl.a. finde følgende artikler: SKAT høje mål - engagerede medarbejdere, Hvordan udvikles produktive sygeplejesker?, Lille Danmark hvad nu? samt Adventsgaven - fire blogs om kundeorientering

Efter den offentlige sektor herhjemme de seneste 15 år er blevet ”overskyllet” af den ene management trend og styringsteknologi efter den anden, har det faktisk ikke været muligt at stille ovenstående spørgsmål. Tesen har nemlig været, at læringen primært kun kunne gå een vej – det offentlige skulle lære at drive sin virksomhed som de private.
og samtidig anerkendt som en af de bedste offentlige arbejdspladser
På baggrund af regeringens nedsættelse af Produktivitetskommissionen, der også omhandler produktivitet i den offentlige sektor, ønsker SKAT Betalingscenter at bidrage med egne erfaringer indenfor området.
I tæt samarbejde med det engelske Institute for Innovation and Improvement afprøver to danske hospitaler i øjeblikket Lean konceptet ”Productive Ward – Releasing time to care”. Ambitionen er at frigøre personalets tid, så de kan bruge mere tid på patienterne.
VOLA A/S i Horsens, som producerer design-armaturer til køkken og bad, blev vinder af Den Danske Logistikpris 2012. Dermed kommer virksomheden i selskab med virksomheder som LEGO, Linak, Netto,Danfoss og Arla Foods, der tidligere har taget prisen som danmarksmestre i Logistik og Supply Chain management.
Lystoftebakken stod overfor et 5% sparekrav og valgte at benytte Synergimetoden og udvikling af arbejdsgange for at minimere den negative effekt for beboerne. Resultatet blev effektivisering af arbejdsgangene men også klarere rammer for de ansatte.
En del virksomheder, der arbejder med indførelse af Operational excellence, Lean eller Six Sigma har etableret ”kontorer” til at lede og styre implementeringen af koncepterne.
- fire Børsen Blogs om ”Kundeorientering” fra Klaus Lund genoptrykt
- Flere produktivitetsinitiativer peger i den rigtige retning – vil det virke?
Hvad laver en artikel om mindfulness i et fagligt magasin med titlen Effektivitet – skrevet for medlemmerne af en seriøs forening, der indtil for få år siden hed Dansk Rationaliserings Forening? Har mindfulness noget med rationel arbejdstilrettelæggelse at gøre? Ja, en hel masse, mener flere og flere!