Fjern silomentalitet og dyrk procestænkning

PrintGem som PDFGoogle Translate

Fjern silomentalitet og dyrk procestænkning

Sådan opnås konkurrencekraft gennem fælles forståelse i topledelsen

Af ,

Baggrund

Bogen ”Den stærke værdikæde” sætter fokus på, at mange virksomheder opererer med en silomentalitet, hvor de enkelte funktioners bidrag til en tværgående helhedstænkning forhindres af en suboptimering af eget område. Danske virksomheder har behov for at styrke arbejdet med tværgående procestænkning for at sikre fortsat konkurrencekraft. 

Formål

At træne topledelser i mellemstore danske virksomheder i at udnytte potentialet i optimering af virksomhedens værdikæder. Processen giver ledelsen et fælles billede og sprog af virksomhedens udfordringer og potentialer. Der trænes i konkrete værktøjer til at analysere udfordringer, prioritere løsningsmuligheder og derefter sikre konkret implementering. Kurset gennemføres med oplæg og præsentationer i et samlet forum med alle deltagere samt individuelle virksomhedssessions med faglig sparring, på hver af de to kursusdage.

Målgruppe

Virksomhedsledelser fra mellemstore virksomheder med repræsentation af adm. dir. samt ledelsesansvarlige for områder som salg, produktion, økonomi, produktudvikling, supply chain, logistik, indkøb.

Forløb

Kurset afvikles over to dage – henholdsvis den 18. januar og den 8. februar 2018 fra kl. 08:30 til 16.00. Over de to kursusdage gennemgås tre temaer: 1) (Gen-)kend din virksomhed, 2) udfordringer i din virksomhed og 3) prioritering af indsatsområder. Kurset veksler mellem fælles indlæg i plenum blandt alle deltagerne og break out sessions opdelt pr. virksomhed. Hvert af de tre temaer giver et konkret output, der kan arbejdes videre med hjemme i egen organisation. Kurset gennemføres på dansk. 

Indhold

Dag 1 - 18. januar
Formiddag
 • Introduktion
 • Den stærke værdikæde og den balancerede virksomhed.
 • Helhedssyn på organisation og strategi.
 • Kontinuerligt fokus på procesforbedringer.
Eftermiddag: (Gen-)kend din virksomhed (break-out sessions)
 • Situationsanalyse i.f.t. overordnet strategi (strategisk retning).
 • Kundekrav og forretningsmodel.
 • Fjern siloer og skab fælles sprog, retning og kommunikation.
 • Kompetencebehov.

Dag 2 - 8. februar
Formiddag: Udfordringer i din virksomhed (break-out sessions)
 • Performance mål.
 • Gab-analyser.
 • Ressourcer.
 • Drift contra udvikling.

Eftermiddag: Prioritering af indsatsområder (break-out sessions)
 • Valg og fravalg af indsatsområder (optimal portefølje).
 • Eksekveringsevne og om at fastholde momentum.
 • Rapportering.
 • Kompetenceudvikling og læring.

Udbytte

Kurset giver en fælles erkendelse i virksomhedernes topledelser, om de styrings- og ledelsesmæssige udfordringer de står overfor. Processen skaber overblik over de indsatsområder, der bør prioriteres for at styrke virksomhedens konkurrencekraft. 
Kurset gennemføres med maksimalt 20 deltagere.

Undervisere

Jan Stentoft er professor i supply chain management ved Syddansk Universitet i Kolding og associeret partner i 4IMPROVE. Hans primære forskningsområder er supply chain innovation, effektivisering af forretningsgange gennem procesoptimering og brug af moderne IT-systemer og udflytning og hjemtagning af produktion i et dansk perspektiv. Han har publiceret et stort antal artikler i videnskabelige tidsskrifter, fagblade og kronikker samt praksisnære bøger. Han har erhvervserfaring fra stillinger fra Dandy, Gumlink, Lego og konsulentarbejde i mere end 100 danske og udenlandske virksomheder.

Einar Scholte er partner i Implement og har mere end 25 års erfaring som konsulent inden for sourcing, produktion og værdikæder. Hans hovedfokus de sidste 10 år har været udviklingen af globale forsynings- og værdikæder i forskellige brancher. Master i business economics fra Copenhagen Business School og har haft lederstillinger i Radiometer, Unicare, IBM, PWC og Valcon. Han er aktivt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og er forfatter til tre bøger ”Sourcing” (2010),”Relationer skaber resultater” (2012) samt ”Den stærke værdikæde” (2016).

Dato, sted & pris

Dato:	Den 18. januar + den 8. februar
Sted: Århus eller København (afhængig af, hvor de tilmeldte er fra)
Pris: Kr. 34.500,-. eksk. moms. pr. virksomhed (som dækker deltagelse fra 3 eller 4 personer fra virksomhedens topledelse)
Frist: Tilmeldingsfrist er den 1. december.