Supply Chain Management

PrintGem som PDF
Nr. 3, 2017

Supply Chain Management

I dette nummer kan du læse artiklerne: Novozymes skaber værdi via SCM samarbejde, Ericsson digitaliserer forsyningskæderne, IKEA optimerer transportfunktionen og Lean firmaer indleder nyt samarbejde. Der er nyt fra uddannelserne bl.a. med et nyt kursus: Fjern silomentalitet og dyrk procestænkning samt TWI basis introduktionsworkshop og info om nyt CPIM-forløb fra APICS.

Supply Chan management (SCM) som begreb stammer fra starten af 1990´erne. Mange definitioner af begrebet har været i cirkulation siden da, men overordnet er der enighed om, at det handler om at styre og optimere materiale- og informationsstrømme fra råvareleverandør til slutbruger.
Samarbejde på tværs i en Supply Chain er et af de helt varme emner for tiden. Litteratur og erhvervsliv er enige om, at virksomheder i en forsyningskæde kan opnå en konkurrencemæssig fordel ved at arbejde sammen, men hvordan starter man et samarbejde? Litteraturen giver ikke den store hjælp, men det gør denne artikel, som er baseret på et studie, i samarbejde med verdens største producent af enzymer, Novozymes.
Nyt igangværende forskningsprojekt viser positive synergier mellem produktivitet og arbejdsmiljø hos 3. verdens underleverandører. Der inviteres ind bag gardinerne hos underleverandører i beklædningsindustrien i Bangladesh, hvor der arbejdes med lean til forbedring af produktivitet og arbejdsmiljø.
Information visibility is the key Ericsson procures from - and delivers to - hundreds of different countries over thousands of transport lanes. Traditionally we had a high ratio of air shipments, and made from 2011 to 2015 substantial savings by transferring a great part of the cargo to road, boat and rail. Of course we had to reengineer the distribution strategy, set up regional distribution centers and make other internal changes to our supply chains, but we realized our savings. We now continue to push for savings and efficiency while supporting increasing service-level expectations.
At the 9th Copenhagen Supply Chain Management Summit at CBS everyone is looking forward to the presentation of three amazing theses done by the new innovative SCM graduates of 2017. They are all nominated as the best Supply Chain Management theses of the year. But only one will be the winner of an award sponsored by Implement Consulting Group.
This article argues that top managers and Supply Chain managers need to become involved in transport and logistics policy making and include it in the strategic development of Supply Chain management processes.
Der sprænger et vandrør under asfalten i den indre by. Vandet pibler op på kørebanen. Straks efter er der lukket for vandet.
Et udvidet samarbejde med en række kususudbydere betyder, at du nu får adgang til at sammensætte dit eget puslespil af kompetencer indenfor optimering og effektivisering.
Et udvidet samarbejde med en række kususudbydere betyder, at du nu får adgang til at sammensætte dit eget puslespil af kompetencer indenfor optimering og effektivisering.
Sådan opnås konkurrencekraft gennem fælles forståelse i topledelsen
Få den grundlæggende viden om TWI (Training Within Industry) og hvordan TWI optimalt kan (og bør) kombineres med Jeres Leanarbejde. På denne 1-dagsworkshop får du indsigt i TWI programmerne, hvordan man løser typiske problemstillinger, og hvordan man forankrer disse i organisationen.
The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program provides you with the ability to understand and evaluate production and inventory activities within a company’s global operations.
I takt med den økonomiske fremgang op igennem 90’erne, blev det forudset, at de tyske havne ikke længere ville kunne klare konkurrencen mod de andre europæiske havne. Grunden til dette var kapacitetsproblemer, men i særdeleshed også at containerskibene blev gradvist større og derfor ville have svært ved at anløbe havnene, som lå i og omkring Elben. Som konsekvens heraf, planlagdes Jade Weser havn i år 2000. Planen var at etablere en dybhavshavn i Tyskland, så de store containerskibe kunne anløbe havnen. Jade Weser havn blev derfor placeret i Jadebugten ved Willhelmshaven.
Selvom der i mange år har været fokus på begrebet silokultur, lever det stadigvæk i bedste velgående. Silokulturer opstår, når forskellige afdelinger suboptimerer ofte som følge af deres bestræbelser på at nå bestemte mål, som ikke er afstemt på tværs.
I effektivitet.dk har vi valgt at sammenlægge netværksgrupperne Lean Øst og SCM Øst, da vi mener, at de to områder supplerer hinanden, og at vi kan få en god dynamik i den nye fælles gruppe. Sådan som vi tænker konceptet for netværksmøderne skal være, vil vi køre med en nogenlunde standard-agenda, som selvfølgelig vil blive tilpasset det enkelte møde, den normalt afholdes som halvdagsmøder.
Klokken er på vej til halv ni. Der er hektisk aktivitet på den kæmpestore parkeringsplads den 22. august ved Syddansk Universitet. Der kommer biler fra hele Danmark.
Sammensmeltningen af innovative Big Data- metoder og forsyningskæde-teknologier har åbnet nye muligheder for at genoprette danske transport- og logistikkæder, så de fremstår langt mere konkurrencedygtige.