Kompetencer

PrintGem som PDF
Nr. 3 2015

Kompetencer

I dette nummer kan du bl.a. læse artiklerne: Distanceledelse forbedres via brætspil, HOFOR indlæring via video på rette tid og sted, Liner Shipping Game i samarbejde med Mærsk Line og PostNord Scanning effektiviserer processer hos brugerne Der er også nyt fra uddannelserne og TWI Summit.

De mindre og mellemstore virksomheder – MMVer - spiller en stor rolle i dansk og europæisk industri. MMVer er måske underleverandører, som er presset på det globale marked i forhold til pris, levering, service og ikke mindst med kravet om at kunne levere færdige systemløsninger til deres større OEM kunder. MMVer med egne produkter kæmper med at forblive innovative med udvikling af produkter og markeder.
Hos GTS virksomheden FORCE Technology i Lyngby har vi anvendt simulatorer til avanceret træning af skibsofficerer på alle niveauer i mange år. Vi har i løbet af de sidste 20 år, set hvordan simuleringsværktøjer er blevet stadig mere anerkendt og anvendt som effektiv metode til opbygning af kompetencer, i takt med at teknologien og træningsmetoderne har ændret sig. Rejsen er dog ikke slut, og der tegner sig et interessant billede af nye tendenser inden for simulation. De nævnte teknologier og træningsmetoder er illustreret ved maritime eksempler. Vi har overført og anvendt metoderne til mange andre operative domæner og industrier herunder i produktionsvirksomheder.
Langt de fleste er i dag fortrolige med brugen af smartphone og tablet til både kommunikation og indhentning af information. En teknologi som video er på få år blevet hver mands eje. Alle kan producere levende billeder med deres smartphone, og man kan sige, at det har ”revolutioneret” vores måde at lære og kommunikere på. Hvis virksomheden lægger træningsprogrammer ud på nettet, så kan træning ske præcis når medarbejderen har behov for det, og ikke mindst lige dér, hvor den erhvervede kompetence skal anvendes.
Distance – geografi og tid Det bliver mere og mere almindeligt, at danske virksomheder har medarbejdere, der arbejder på forskellige lokationer. Outsourcing, hvor danske virksomheder etablerer afdelinger i udlandet, er velkendt. Den form for arbejde, der udføres et andet sted, end hvor ens leder er, og hvor geografi og tid bliver en faktor, betegnes også som distancearbejde. Distancearbejde kan udføres hos kunder i Danmark eller udlandet, på afdelingskontorer rundt om i verden eller på hjemmearbejdspladser. Teknologier som Skype, Lync, e-mails, telepresence og ikke mindst smartphones både muliggør og kræver distancearbejde og distanceledelse i en grad, som man ikke tidligere har set.
Iværksætteren Stu Thrush udvikler sin forretning ved at anvende principperne fra Lean Startup. Hans virksomhed Wild Kiwi Pies hjælpes således på vej af Hovedstadens Iværksætterprogram med Lean Startup kompetencer. Målet er at få flere iværksættere igennem de første hårde år uden at dreje nøglen om.
APICS education helps MillerCoors gain alignment
A highly skilled workforce is your best asset when navigating the changing landscape of supply chain and operations management. The APICS CPIM program sets the global standard in production and inventory control.
BASICS of Supply Chain Management kan tages som et fritstående kursus, men er samtidig det første modul i APICS/CPIM (Certified in Production and Inventory Management).
Det BEDSTE af det BEDSTE fra Toyota, Theory of Constraints og Factory Physics©
Danmark er på forkant med digitalisering af post, hjulpet godt på vej af det offentliges omlægninger til digital post. Hos PostNord Scanning kan virksomheder få digitaliseret deres skriftlige forsendelser gennem en dokumentscanning, hvad enten posten leveres i kuvert eller som mail eller på anden digital form. Automatiseringen skaber gode muligheder for effektivisering af de administrative processer hos brugerne.
Simuleringsbaserede trænings- og undervisningsmetoder har i mange år været anvendt inden for fremstillings- og service industrien til at anskueliggøre relevans af ledelsesprincipper og IT-systemer for studerende eller praktikere, der skal arbejde med at gøre deres organisationer mere konkurrencedygtige. Artiklen her præsenterer det foreløbige resultat af et større udviklingsarbejde med at udvikle træningsværktøjer og spil, som er målrettet den globale transport- industri, især container shipping og relaterede forretningsområder. The Liner Shipping GameTM. Spillet er aktuelt i færd med at få et gennembrud i det globale marked for træning af personer og organisationer inden for shipping og logistik.
Onsdag den 2. september var netværksgruppen SCM Øst ved Kenneth Holdt Andreasen og netværksleder Tine Bjørn-Andersen værter for et fælles netværksmøde, hvor emnet var Supply Chain Management som værdiskaber. Netværksgrupperne i effektivitet.dk var bredt repræsenteret på det fælles netværksmøde, som blev afholdt i Coloplasts’ hovedkvarter i Humlebæk nord for København.