Driftsstyring og ledelse anno 2013

PrintGem som PDF
Nr. 3 2013

Driftsstyring og ledelse anno 2013

I dette nummer kan du bl.a. læse om Produktive Primadonnaer, sygehuset der ville forandring, I.P. Kotters nye forandringskoncept og om Grundfos på rejse mod Lean og Operations Excellence. Der er også sidste nyt fra uddannelserne.

I takt med at der kommer mere og flere viden- intensive arbejdspladser i både industrien og den offentlige sektor, vil der også komme flere og flere af den type medarbejdere, som traditionelt opfattes som primadonnaer: De højtspecialiserede og højtydende, men også besværlige og ledelsesresistente medarbejdere. I virkeligheden er de ikke spor ledelsesresistente. Deres ledelsesbehov er stort, men det er en særlig ledelsesform, der skal udøves, hvis medarbejderne skal kvittere med deres følgeskab.
En udrulning af målstyringstavler på alle niveauer i en organisation med 3.700 ansatte kan tilsyneladende gøres på 6 måneder, men det kræver at ledelsen går forrest. At ændre kulturen i en organisation med flere tusinde ansatte og mange år på bagen er en af de mest intimiderende udfordringer for ledere verden over. I Region Sjælland har man implementeret nogle få, enkle værktøjer, som strukturerer medarbejderes og lederes adfærd i det daglige arbejde, og som over tid vil rodfæste sig som en gennemgribende kulturændring. Dette er historien om Danmarks til dato mest omfattende implementering af LEAN på et sygehus.
Mange organisationer og ledergrupper har i de senere år høstet solide gevinster ved at arbejde struktureret med driftsstyring både på operationelt og taktisk plan. For mange af de involverede ledere betyder dette dog også, at de pludseligt træder ud i en meget anderledes lederrolle, hvor de samtidigt konfronteres med en lang række nye metoder og værktøjer.
Hvad er Produktionsledelse? Driftsledelse, første-linje-ledelse, operations management, driftsstyring, leadership er et udpluk af de mange forskellige ord, der relateres til ledelse af produktion, og som bruges med varierende og delvis overlappende betydninger. Vi vil give et bud på, hvad vi mener, produktionsledelse er, og hvilke hovedopgaver, der falder ind under produktionsledelse.
Grundfos har i en årrække formået at ikke bare fastholde, men også udbygge deres position som globalt markedsledende producent af pumper, bl.a. via et gennemgående fokus på produktivitets- og kvalitetsledelse.
MADE - Manufacturing Academy of Denmark – vil gennem et tæt samarbejde mellem universiteter, GTS og virksomheder skabe en fælles platform, der baner vejen for udvikling og implementering af nye effektive og forbedrede typer af produktion. Der er tale om en national mega-satsning, der med opbakning fra DI og tre industriforeninger og fonde har et mål om, at over 500 virksomheder skal involveres i platformens samlede aktiviteter fra 2014-2019.
I de konstant turbulente omgivelser har virksomheder brug for et nyt netværksbaseret system, der fungerer som en slags frivillig hær, og er kendetegnet ved agilitet, hastighed og kreativitet. Netværkssystemet skal ses som et supplement til de traditionelle systemer, er velafgrænsede, hierarkiske og effektivitetsfokuserede.
Lenin sagde engang, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Men er det nu også altid sådan? F.eks. er den danske samfundsmodel en gåde, som økonomer længe har undret sig over. Hvorfor er Danmark blandt verdens rigeste lande?