Effektivisering ved Teknologi

PrintGem som PDF
Nr. 2 2015

Effektivisering ved Teknologi

I dette nummer kan du bl.a. læse artiklerne: Dronerne kommer, Tryg’s mål er at være digital markedsleder, Ny teknologi muliggør vækst hos Handi Life Sport og Automatiseret resultatmåling hos Troldtekt og Lindab. Der er også nyt fra uddannelserne og TWI Summit.

Når en computerskærm ude ved processen time for time viser performance og problemer, så bliver problemløsning og procesforbedringer til en fælles indsats for leder og operatør.
Automatisering er vigtig for danske virksomheder for at opretholde konkurrenceevnen. Takket være dygtige danske produktionsvirksomheder, ser vi stadig flere virksomheder, der kan og vil producere i Danmark. Men er automatisering også for små og mellemstore virksomheder – SMVer? I så fald hvorfor, hvornår og hvordan bør SMVer automatisere? Nogle af disse spørgsmål vil vi diskutere i denne artikel. Erfaringen kommer fra analyser og samarbejde med SMVer i region Syddanmark.
Ægteparret Kirsten og Jens Bromann begyndte i slutningen af 1980’erne at se sig om efter nye karrieremuligheder. Kirsten var nyuddannet magister i nordisk litteratur, og Jens var jurist og arbejdede som rådgivende konsulent. Ingen af dem kunne se sig selv fortsætte i den samme karriere, og de begyndte at tale om idéer til en ny virksomhed.
Barren er sat højt: Inden udgangen af 2015 skal 80 procent af al kommunikation med det offentlige være digital, primært for at nedbringe omkostningerne og øge serviceniveauet i forholdet til borgerne. Det handler om digitalisering – og for en gangs skyld kan den private sektor lære af det offentlige.
Overraskende mange vigtige ledelsesbeslutninger hviler på regnestykker og analyser, udført i hjemmegjorte regneark, som er uigennemskuelige og i nogle tilfælde direkte fejlbehæftede.
Velfærdsteknologi er en omstridt størrelse. Begrebet dækker over brugerorienterede teknologier, der anvendes i forbindelse med velfærdsydelser, og anskues af nogle for at være en erstatning for de betydningsfulde varme hænder – og med rette. For velfærdsteknologi kan blive brugt i en effektivisering, der langsomt eliminerer omkostningerne til plejepersonale og erstatter social interaktion med rationalisering og varme hænder med koldt metal. Men dette syn på velfærdsteknologi har et plejecenter i Hillerød vendt på hovedet. De har nemlig formået at udnytte velfærdsteknologiernes potentiale til effektivisering med det resultat, at der er blevet mere overskud til det sociale samvær, som er så essentielt for beboernes såvel som for personalets velfærd.
17.-18. November 2015
Det BEDSTE af det BEDSTE fra Toyota, Theory of Constraints og Factory Physics©
Droner til lands, til vands og ikke mindst i luften er potentielt en ”distruptive technology” i stil med mobiltelefoni og smartphones. Denne artikel ser mulighederne såvel som udfordringerne.
Hvis vi tør tænke anderledes, kan der både leveres bedre service og omkostningsreduktion