Dilemmaer i ledelse

PrintGem som PDF
Nr. 2 2014

Dilemmaer i ledelse

I dette nummer bringer vi bl.a. artikler om Dialog med talenterne, Kommunikation i billeder, Styring og eksekvering af porteføljen samt Tilstedeværelse i produktionen. Der er også nyt om vores uddannelser og konferencer.

Visuel ledelse kan noget. Engagement, kreativitet og innovation er kvaliteter, der ofte forbindes med kreative ledelsesprocesser. Egentligt har visuelle metoder og værktøjer længe været benyttet inden for ledelse - tænk bare på oversigter med Gantt diagrammer og lignende. Det er svært at forestille sig et projekt eller et projektkontor uden dette. Brown paper sessions og Lean tavlemøder er blot nogle få eksempler, der understreger, at de visuelle værktøjer langt fra er fremmede inden for ledelse. Men der er sket noget nyt på den visuelle front.
Hvis man som leder ønsker at øge performance blandt sine medarbejdere og udvikle talentmassen, er det ikke længere nok at svinge pisken eller lokke med en lønforhøjelse. Der skal andre og mere strategiske værktøjer til – og så handler det om noget så simpelt som den gode samtale.
Abstract: De fleste organisationer oplever store problemer med at komme rigtigt i mål med strømmen af store og små projekter. Der er behov for slankning, disciplinering, ansvarlighed og transparent prioritering med fokus på overholdelse af leveringstider, forkortelse af gennemførelsestider, og ikke mindst fokus på rettidig omhu i håndte-ringen af forstyrrelser og ændringer. Der kan opnås meget betydelige effektiviseringer ved at betragte den samlede portefølje og medtage ressourcekapaciteten som den tværgående og afgørende dimension - på alle tidshorisonter. Præcist som det sker i industriel produktion. Her er meget at lære om systematisk produktivitetsforbedring. Men først og fremmest drejer det sig om ledelsens forståelse og beslutsomhed om at ville forbedringer i et samspil mellem mennesker og systemer.
Bogen om forundringsledelse har et ligeligt fokus på effekt og atmosfære – med inspiration fra HANSEI, som betyder ubegrænset refleksion. Forundringsledelse er et tankesæt. Et særligt værdiskabende tankesæt med fokus på udvikling og konsolidering af forbedringskultur.
Hvis du overvejer, om du skal gå ledervejen og måske er i tvivl og står over for valget lige nu, så kan du hente inspiration til at træffe den rigtige beslutning i den nye bog ’Har du lyst til at blive leder?’ Bogen kaster et klart lys over indgroede myter om ledelsesmæssige dyder, og du får et ærligt og befriende konkret bud på, hvad man skal kunne, ville og turde for at blive en god leder.
‘Building a Global Learning Organization: Using TWI to Succeed with Strategic Workforce Expansion in the LEGO Group’, by Patrick Graupp, Gitte Jakobsen and John Vellema, CRC, 2014
Bestyrelserne i både APICS og Supply Chain Council har for nylig indgået en aftale, der betyder, at de to selskaber slår sig sammen. Efter vedtagelsen i de to bestyrelser i april måned, skal medlemmerne i Supply Chain Council til stemmeurnerne. APICS forventer, at sammenlægningen bliver vedtaget med stor opbakning, og at transaktionen er afsluttet i midten af juli måned.
POST DANMARK PAKKEPRODUKTION er en af frontløberne inden for lean i Danmark og har særligt siden 2009 sat turboen til. Men der har hele tiden været udfordringer med at efterleve standarder ude på produktionsgulvet. Det skal Training Within Industry (TWI) nu ændre på.
Alle organisationer skal øge effektiviteten. Det er nødvendigt for at bevare danske arbejdspladser og fastholde serviceniveauet. Derfor skal ledere være til stede i processen, for at de og medarbejdere samarbejder om procesforbedringer. Erfaringer viser, at et godt samarbejde forøger antal proaktive forbedringsforslag med 30-50%, understøtter problemløsning og forbedrer kvaliteten.
GN ReSound modtog Den Danske Logistikpris i 2013. Det har skabt både ekstern og intern opmærksomhed og har sat fokus på den store værdi, logistikken skaber for GN ReSound og kunderne.
Oplevelse fra en studietur, arrangeret af virksomheden Kompetenceforum, som arbejder med lean, både i form af uddannelse og træning, og gennem praktisk lean konsulentarbejde.
Mange organisationer opdager først stenene på vejen, når de rammer dem. Manglende gennemskuelighed i processer besværliggør planlægning og opfølgning, og ressourcer bruges på reaktive handlinger. Det medfører en arbejdsplads præget af stress, hvor brandslukning er dagligdag.