SCM/Logistik

PrintGem som PDF
Nr. 2 2013

SCM/Logistik

I dette nummer af Effektivitet kan du bl.a. læse om Flexa der effektiviserer, om en klar supply chain strategi hos Johnson Control, Sabro factory om Ecco simulationsgame der giver indsigt i forsyningskæden samt om risikostyring på japanske virksomheder.

Efter en konkurs i 2010 skærer Flexa ind til kernen, transformerer forsyningskæden og løfter præstationer markant. Lagerniveauet er reduceret med en tredjedel, leveringsevnen løftet til 99%, kvaliteten er væsentlig forbedret og bedre indkøb sparer årligt millioner.
Antallet af åbningstimer vokser, og det samme gør mængden og hyppigheden af vareudskiftninger på hylderne i danske dagligvarebutikker. Det presser kravene til at forbedre effektiviteten i hele kæden og ikke mindst ude på butiksgulvet. Her kan ny teknologi inden for elektroniske prisskilte være et stærkt virkemiddel til at automatisere processer.
Typiske ”pains”, som en butik dagligt bliver udfordret af Generelt følger butikkerne i detailbranchen markedsudviklingen i rivende hast, og vil gøre alt for at levere den bedste service til kunderne. Responsivitet over for kunderne er afgørende i den tætte kamp om kunder og markedsandele. Men på hvilket grundlag foretager butikkerne typisk ændringer af butiksdriften? Ofte foretages ændringer ud fra en stor grad af meninger og synspunkter og er knap så faktabaserede.
Sidste år var det første år med overskud hos Johnson Controls, Sabroe Factory efter en lang periode med betydelige underskud, og det måske mest opsigtsvækkende er, at ændringen blev opnået – ikke primært på baggrund af en forøget omsætning – men gennem kvalitetsforbedringer og omkostningsreduktioner i hele logistikkæden, med fokus på effektivisering af virksomhedens ”Global Integrated Supply Chain”.
Baggrund I løbet af 2012 gennemførte ECCO et stort transformationsprogram under overskriften ’Getting Our House In Order’ (GOHIO). En betydelig del af programmet fokuserede på at sikre en markant forbedring af evnen til at kunne levere de produkter, som kunderne efterspurgte – og når de efterspurgte dem – ved at gennemføre en grundlæggende omlægning af planlægningsprocesserne på tværs af forsyningskæden.
”Dette er LEAN” er en god lille bog, som er letlæselig, og har en række nærværende eksempler, og meget tiltrængt bringer fokus tilbage til værdierne og principperne bag LEAN.
Ingen virksomheder kan opnå succes uden innovation, og ingen kan opnå succesfuld innovation uden en stærk logistik og forsyningskæde. Sådan lyder det fra den legendariske professor i SCM og markering Martin Christopher, der er hovedtaler på Den Danske Logistikkonference 2013.
TWI i Danmark Konferencesalen summede af de 100 deltagers smalltalk, denne tidlige morgen den 3. juni på Hotel Legoland i Billund. En klokke ringede, snakken forstummede – den første årlige danske TWI konference var i gang. Det var ikke den første TWI konference i Danmark – den blev holdt i 1948. Der skulle gå 60 år før den næste i 2008, og yderligere 5 år til denne første årlige TWI konference.
Novo Nordisk Device Manufacturing & Sourcing (DMS) var inviteret til TWI Summit i Savannah, Georgia, for at præsentere resultaterne af et operationelt trænings pilotprojekt. Det blev til tre gode dage med interessante praktiker diskussioner, nye idéer og et større netværk.
Sales & Operations Planning (S&OP) og Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR) er to koncepter, som har fællestræk, men også klare forskelle. Det kan give god mening at bruge elementer fra begge koncepter i samme forsyningskæde – og de kan være gode afsæt til den fortsatte udvikling af forsyningskæden
Ved sidste års APICS konference fortalte Paul H. Pittman og Joseph B. Atwater på inspirerende vis om metoden ”Causal loop diagram (CLD)”. Begge er professorer i Operations management ved School of Business Indiana University.
Med udgangspunkt i innovationskonsortiet Risk Mee og to virksomhedscases fra Japan giver artiklen et bud på, hvilken rolle kulturdimensionen spiller i risikosammenhænge. Vi skitserer vor forståelse af risikostyring.