Kompetencer og læring

PrintGem som PDF
Nr 1 2017

Kompetencer og læring

Virksomheder anvender mange ressourcer på kompetenceudvikling af medarbejdere, men i hvor høj grad understøtter de traditionelle læringsformer den ønskede effekt. I denne artikel vil vi kigge nærmere på fordelene ved simulationsbaseret læring kontra traditionelle læringsformer.
Hvad gør man, hvis man befinder sig på et konkurrencepræget marked og fortsat gerne vil producere i Danmark?
Vi kender det alle sammen, uanset om vi arbejder i en servicevirksomhed eller i fremstillingsindustrien; en service, et system eller en maskine leverer ikke den forventede (ønskede) ydeevne, vi kender ikke årsagen, og vi kan ikke forstå hvorfor.
Lad det være sagt med det samme: Jeg er ikke nogen særlig god feminist. Jeg har altid insisteret på at være menneske, og har ikke kunnet se, at mit køn skulle være hverken kvalificerende eller det modsatte. Som mange andre danske kvinder har jeg ikke brudt mig om at blive peget ud som anderledes, eller én, der skulle tages særlig hensyn til. Professionelt har jeg sat fagligheden før alt andet; det er sådan, vi gør i den akademiske verden. Dog har jeg forsøgt at være et forbillede for – ja måske især - mine kvindelige studerende. Min datter fortalte mig, at det er vigtigt. Omverdenen synes nu at være enig med hende. Det er det, denne artikel handler om.
Er rekrutteringsindustrien på vej i graven? Gravsten med den malende spådom er med inspiration fra en artikel på LinkedIn fra november 2016. Her forudser forfatteren Simon Yooung, at digitalisering fører til snarlig undergang af rekrutteringsindustrien! Der er ingen tvivl om, at øget digitalisering vil fjerne eller overflødiggøre mange aktiviteter og processser i forhold til, hvordan mange brancher arbejder i dag. Det gælder også inden for ”rekrutteringsindustrien”, som arbejder med kompetencer inden for tre hovedområder: Rekruttering, On-boarding og Outplacement.
Hvad kan virksomheder lære af talentar-bejdet i et af dansk sports bedste talentudviklingsmiljøer?
Kunstig intelligens, supercomputere og digitale assistenter vinder frem. Verden bliver mere og mere digital. Det skal din arbejdsplads også være. Og hvad med dig? Du får nok brug for andre kompetencer, som passer til den digitale virkelighed.
To forhold er særlig vigtige, når supply chain organisationen skal udvikles: 1) at medarbejderne har de nødvendige SCM kompetencer, og 2) at SCM viden opsamles og udmøntes i processer og rutiner i organisationen, så værdiskabelsen maksimeres. Almindeligvis er rekruttering og udvikling af medarbejdere HR-funktionens kompetenceområde, mens supply chain organisationen skal sikre processer og rutiner. Spørgsmålene er imidlertid, hvor meget vægt, der skal lægges på hver af de to komponenter? Og dernæst, hvilke forudsætninger er nødvendige, for at organisationen udvikles?
De fleste virksomheders supply chains er stadig temmelig uudviklede. Der er behov for tættere integration i værdikæden, og ét indsatsområde vil fx være at fokusere mere på udvikling af kultur og adfærd end på teknik. Det mener professor Peter Hines, der er hovedtaler på Den Danske Supply Chain Konference den 1. juni.
Syddansk Universitet
Det nye CPIM-program fra APICS slår de fire moduler (Master Planning of Resources (MPR), Detailed Scheduling and Planning (DSP), Execution and Control of Operations (ECO) og Mål for Strategic Management of Resources (SMR)) sammen, så du på 6 dage får hele CPIM-uddannelsen (med undtaglese af BASICS).
There’s a popular saying ‘What got you here, won’t get you there.’ Today this is nowhere as true as it is in training.
Lean-værktøjet Value Stream Mapping bidrager til at skabe en fælles forståelse af udfordringerne i virksomheders forskellige arbejdsgange, kaldet værdikæder. VSM nedbryder derved tendenser til silotænkning og suboptimering. I stedet skaber vores virksomhed floweffektivitet i enkle og effektive værdistrømme uden unødvendigt spild og til gavn for virksomhedens kunder.
Forandringsledelse handler om mennesker, relationer og nærvær. Uden nærvær får en leder aldrig sine medarbejdere med ombord i forandringer, og uden forandringer vil de fleste virksomheder hurtigt være overhalet.