Bæredygtighed

PrintGem som PDF
Nr. 1 2016

Bæredygtighed

I dette nummer kan du bl.a. læse artiklerne: REMA reducerer madspild, PostDanmark bruger El-cykler, Bæredygtigt tryk hos KLS Grafisk Hus og Novozymes, Gyproc og Asnæsværket i cirkulær økonomi. Der er også nyt fra uddannelserne samt fra Den Danske Supply Chain Management Konference og TWI Konference.

Bæredygtighed trænger sig på dagsordenen hos virksomheder. Det er værd at engagere sig i for at udvise ansvarlighed, nedbringe produktionsomkostninger og udtænke radikalt nye produkter og services. Danske virksomheder kan hoppe i førertrøjen ved at demonstrere en dyb forståelse af bæredygtighed og bruge de seneste redskaber til at arbejde med bæredygtighed.
Virksomheden KLS Grafisk Hus har siden 2007 arbejdet med grøn omstilling i fokus og er netop blevet det første Cradle2Cradle-certificerede trykkeri i Nordeuropa. Ledelsen brænder for udviklingen af bæredygtige løsninger og peger på firmaets grønne profil som grunden til, at det familieejede trykkeri klarer sig aldeles godt.
Kraftvarmeanlægget lyser op i mørket ved Roskilde-afkørslen på Holbækmotorvejen. Elsket og hadet af alle i Roskilde og omegn henleder bygingen tanken på Sandhedsministeriet fra Orwells berømte dystopi. Den kan ses langvejs fra – fra Osted cirka halvvejs fra Roskilde mod Ringsted, og langt oppe ad Roskilde Fjord.
Investeringer i bæredygtighed kan bruges aktivt til at styrke konkurrenceevnen. De store virksomheder viser på deres hjemmesider tydeligt, at bæredygtighed bliver brugt aktivt i markedsføringen, og virksomhederne er ikke bange for at sætte konkrete, ambitiøse mål, som de efterfølgende kan blive konfronteret med. Der lægges heller ikke skjul på, at virksomhedens økonomiske resultat også skal være bæredygtigt.
Kan modeindustrien finde alternativer til miljøbelastende råmaterialer og ressourceforbrugende tøjspild?
Ifølge Miljøministeriet udgør Danmarks madspild 700.000 tons om året. Landbrug & Fødevarer opgør spildet til en værdi af 11,6 milliarder kroner om året inkl. moms og afgifter. Madspild defineres som fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de fødevarer, der ikke er egnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt samt middagsrester.
The goal of this simulation game is to have you, as participant, experience how production control works in practice, which changes lead to important improvements in throughput time, and what the effect is on the paperwork.
Det BEDSTE af det BEDSTE fra Toyota, Theory of Constraints og Factory Physics©
Certified Supply Chain Professional
Nu har du chancen for at få et indblik i TWI (Training within Industry) og tale med PostNord, der med gode resultater anvender TWI som grundlag for deres Lean. Kom og få indblik i TWI metoderne og erfaringerne fra PostNord.
Med udviklingen af el-cyklen burde virksomheder kigge nærmere på, om der ligger nogle effektiviseringsmuligheder, som samtidig kan give sit eget beskedne bidrag til en bæredygtig udvikling.
Verdens voksende velfærd blev i det 20. århundrede i høj grad drevet af adgang til billig og rigelige mængder af kul, olie og gas. I det 21. århundrede skal der findes andre måder at opfylde behovet for energi på. I 2050 er det planen, at det skal være slut med fossile brændstoffer i Danmark. Denne målsætning er dog lidt under opblødning.
Netværk er blevet det nye sort. Det ligger i luften, at alle gør det, og alle bør gøre det. Hos effektivitet.dk tilbyder vi netværk indenfor flere områder bl.a. Lean. Vores netværksgruppe Lean Øst var på deres sidste møde i januar på besøg hos PostNord. Nedenfor giver vi en smagsprøve på mødet og konkrete eksempler på, hvad du som deltager, men også din virksomhed, kan få ud af at deltage i et netværk.
Siden 2012 har Copenhagen Business School afholdt deres egen konference om Supply Chain Management i stil med Den Danske Supply Chain Konference, som arrangeres af effektivitet.dk.
Virksomheder der satser på bæredygtighed som en kerneværdi i deres strategi og vision, bruger ofte mange ressourcer på at implementere denne værdi i praksis. Men er værdien egentlig synlig for virksomhedens slutbrugere, bør den være det, og hvordan kan den blive det? Sådanne spørgsmål er de seneste tre år blevet udforsket i Afdelingen for Anvendt Psykologi hos FORCE Technology, med det formål at øge konkurrenceevnen hos danske produktionsvirksomheder.