Fra Strategi til Virkelighed

PrintGem som PDF
Nr. 1 2015

Fra Strategi til Virkelighed

I dette nummer kan du bl.a. læse om Widex der optimerer sin Supply Chain om Danske Mountain Top leverer pick-up låg globalt og artiklen "Så få det dog gjort". Vi har også nyt fra uddannelserne bl.a. om CSCP og TWI Summit.

Konceptet ”Den Positive Fabrik” har ændret tankegangen radikalt i hele forsyningskæden hos Widex, så den nu er langt mere performancedrevet. Samtidig er det for alvor lykkedes at bringe kunderne i centrum og designe processerne med fokus på, hvad der skaber værdi for kunderne. Hvor man normalt ser et løft på et eller to områder, er det i Widex Supply Chain lykkedes at løfte alle niveauer på én gang via et program, inspireret af talemåden; ”Små hjul flytter store ting”.
I foråret 2012 blev der her i bladet bragt en artikel om Policy Deployment. Dette er en fortsættelse af den artikel med fokus på erfaringer og erkendelser fra projekt ”Leanrejsen – En guide til lean- ledelse”. Projektet er finansieret af Industriens Fond og udført af DI i samarbejde med en række virksomheder. Mere information kan hentes på projektets hjemmeside www.leanrejsen.dk
Bilbranchen er kendetegnet ved konstant at gennemføre løbende forbedringer og have et skarpt fokus på, at kunden skal have det som han ønsker. Følgelig stilles der ufravigelige krav til bilproducenternes leverandører om at forbedre deres produkt, om fuldstændig produkt-dokumentation og om åbne kalkulationer. ”Det er udfordringer på den gode måde”, siger Marie-Louise Bjerg, direktør for Mountain Top Industries, da vi interviewer hende. Vi vil gerne vide, hvordan det er lykkedes en lille dansk virksomhed at blive original leverandør til alle de store pickup producenter på det europæiske, asiatiske og australske marked. Og dermed hvordan en strategi blev til virkelighed.
Bogen er skrevet af Lotte Bøjer og Tune Hein, og giver gode råd, eksempler og idéer fra den virkelige verden samt konkrete værktøjer, herunder tjeklister og 3D-modellen, som sikrer overblik til at skrue på de rigtige håndtag, tage de nødvendige diskussioner og sikre, at strategien ikke blot ender i skuffen som tidligere.
Der er ofte en magisk sammenhæng mellem strategien, og hvordan den føres ud i livet. ”Magisk” fordi der ofte ikke er den samme klarhed eller ”stramhed” i gennemførelsen, som der er i formuleringen. Antagelsen er, at når først strategien er ”på plads”, og den er ”rigtig”, så handler det bare om at ”få det gjort.” Men én ting er at få udrettet personlige mål, når det kun er op til en selv. Noget helt andet er, når der er mange involveret. Denne artikel peger på fem områder, man skal arbejde med for at skabe reel effekt af ”strategien”.
Foreningen effektivitet.dk er et værdiskabende netværk for alle, der arbejder med innovation gennem udvikling af produktion, organisation, teknologi, produkter, logistik og ledelsen. Vi dyrker dialogen og udveksler ny viden om udvikling og drift af forretningssystemer, i netværksgrupper, på kurser og ved øvrige arrangementer. Magasinet Effektivitet er foreningens talerør, hvor vi bringer nyt om arrangementer, case-artikler fra erhvervslivet samt ny forskning og udviklings-viden. Her præsenteres de udvalgte 2015 temaer – og muligheden for at sætte præg på artikeludbuddet.
Mange virksomheder har erfaring med skabe stabile og effektive fremstillingsprocesser ved at indføre standarder for arbejdet. Det sikrer, at kunden får den forventede kvalitet og levering. Men skal processerne udvikles, så indebærer det, at der stilles spørgsmålstegn ved, om standarden er Best Practice. Der skal åbnes op for kreativitet og en undersøgelse af nye muligheder, hvilket kan destabilisere fremstillingsprocessen. Hvordan kan ledere og medarbejdere håndtere denne tvetydighed mellem kreativ innovation og standardarbejde?
70% af alle jobs findes gennem netværk og jo større og jo mere aktiv en netværker du er, jo mere sandsynligt er det, at dette budskab går i opfyldelse for dig
Odense Kommune har i kraft af det systematiske oplæringssystem TWI fået højere kvalitet i mødet med borgeren, mindre tidsforbrug på sagsbehandling og bedre medarbejdertrivsel.
At skabe en kultur for problemløsning
Praktisk problemløsning på arbejdspladsen
Medlemsmøde. Oplev Kata i praksis hos Haldor Topsøe den 23. april. Se mere på side 35.
Using APICS certification to unlock the possibilities
Virksomheden Struers A/S er lige nu midt i en forandringsproces, hvor det skal vise sig, om man har formået at forbedre sin evne til at forvandle de mange idéer til strategiske forbedringer til konkrete resultater, både på den korte og den lange bane.
Vi overser følelsernes rolle og betydning, når vi forsøger at forandre. Følelser kan nemt skabe angst og derpå forsvar, der hæmmer forandringer. Læs her om hvordan du kan vende følelser til frigivet energi, der hjælper forandringerne på vej.