Classic Produktion/Logistik

PrintGem som PDF
Nr. 1 2013

Classic Produktion/Logistik

I dette nummer kan du bl.a. læse artiklerne: Det lange seje træk hos VOLA, SEAS-NVE sætter strøm til servicebilerne, Arla Foods overordnede tavle samt Ny teknologi på Hvidovre Hospital understøttet ved simulering

Optakt - pressemeddelelsen I begrundelsen for at tildele årets Logistikpris til VOLA, hedder det blandt andet, at ledelsen af VOLA har været forudseende, innovativ og ambitiøs omkring udviklingen af virksomhedens logistikkoncept ud fra en ”time to market” filosofi, der bryder med branchens traditionelle værdikædestruktur.
Artiklen er opbygget omkring tre hovedafsnit. I første afsnit redegøres for de problemstillinger som SEAS-NVE stod overfor forud for opstart af det strategiske projekt. Afsnit to omhandler den løsning der rulles ud i foråret 2013, mens afsnit tre omhandler en mere teknisk beskrivelse af løsningen.
Indledning En vis mand har engang sagt, at det eneste omverdenen ser af et materiale er overfladen. Derfor er overfladens egenskaber også noget af det vigtigste ved et materiale. Man kunne foranledes til at tro at al vekselvirkning med omgivelserne foregik gennem overfladen, og det er også næsten rigtigt, men det kommer lidt an på hvordan man definerer begrebet ”overflade”.
Indledning Interaktive tavler eller Smartboards forefindes allerede i ca. 16.000 eksemplarer i den danske folkeskole. Dækningen er ca. 40%, idet der er ca. 40.000 klasseværelser. Vi må således imødese at unge medarbejdere om få år vil undre sig, hvis virksomheden de bliver ansat i, ikke har taget denne teknologi til sig. I erhvervslivet har påholdenhed sænket udbredelseshastigheden af tavlerne, men det må alligevel forventes, at hastigheden vil stige eksplosivt, ganske som det skete for PC’erne, da regnearket og tekstbehandlingen dukkede op.
APICS Conference Denver oktober 2012
-et program til en bred målgruppe
Skab grundlæggende stabilitet, med mennesket i centrum!
Dagbogsblade fra MSc uddannelsen på Buckingham University
Effektivisering i sundhedssektoren er et must, but how? De danske hospitaler står overfor store omvæltninger i de kommende år for at være klar til efterkrigsgenerationen, der rammer pensionsalderen i disse år. Mange tiltag bliver derfor taget i brug for at gøre hospitaler og sygehuse mere effektive.
Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.
Med den syndflod af information, der vælter ned over os alle, så er det vigtigere end nogensinde før at kunne vælge efter personlig relevans. Det forsøger effektivitet.dk nu at gøre lettere med en ny kommunikationsstrategi og et nyt website. Her er et par eksempler på alt det nye.