Skriv en artikel

PrintGem som PDF

Skriv en artikel

Kære læser, kollega og måske forfatter

Vi har brug for gode artikler og idéer til Effektivitet og evt. forslag til temaer.

Det kan være erfaringer fra projekter, firmaprofiler, osv. indenfor bladets temaer og områder.

Du er altid velkommen til at ringe eller maile til redaktøren eller sekretariatet med dine tanker, ligesom vi meget gerne vil have kommentarer til allerede bragte artikler.

Det hele fungerer på frivillig basis dog med et symbolsk 'honorar' på lidt god rødvin.
 
Kontakt gerne ansvarshavende redaktør Merete Nørby for yderligere information.

Om at skrive artikler til Effektivitet

Tak fordi du vil bidrage med en artikel til Effektivitet. Nedenfor følger nogle anbefalinger og råd ud fra vore erfaringer for, hvad der interesserer og giver den største læsevenlighed - til gavn for læserne, Effektivitet og dig som forfatter.

Nedenstående skal på ingen måde opfattes ultimativt eller som udtryk for at ville ensrette alt. Variation og kreativitet er stadig meget vigtigt.

Disponering og opsætning

Overskrift
 Slagkraftig formulering der stimulerer nysgerrigheden.
 
Underoverskrift
 Evt. 3-4 linjer der kort beskriver budskabet.
 
Virksomhedsfacts
 Evt. virksomhedsfacts markeres i en separat boks.
 
Artikelopsætning
 Gerne mange deloverskrifter, der så godt som muligt beskriver budskabet i afsnittet. Tilstræb relativt korte afsnit.

Illustrationer
 · Gerne mange og illustrative billeder. Det kan være professionelle billeder fra virksomhedens billedarkiv, men tillige også fotos taget med eget digitalkamera med høj opløsning. Alle billeder skal sendes i separate filer (TIF, EPS, PIC, PSD, BMP, TGA, GIF, JPG, PDF eller PCX), i mindst 300 DPI. Hvis Redaktionen selv skal finde billeder, skal der oplyses en kontaktperson i virksomheden samt være link til hjemmesiden.

· Figurer og grafer skal være interessante og med klare budskaber - tilstræb gerne én figur/graf pr. A4-side- alle figurer skal sendes i separate filer.

- Screendumps har ikke en tilstrækkelig god opløsning til tryk.

- Firmalogo sendes som separat file( TIF, EPS, PIC, PSD, BMP, TGA, GIF, JPG, PDF eller PCX) i 300 DPI.

· Der skal formuleres en figur-, graf- eller billedtekst til alle illustrationer i artiklen, der henvises til. Baggrundsfotos kræver ingen figurtekst.

· Husk ikke at flette billederne ind i teksten, dvs. artiklens tekst, billedtekster og billedmateriale sendes i separate filer, men du må bedes markere, hvor billedet, figuren eller grafen hører til. Henvis til fotos, grafer og figurer ved f.eks. "figur 1" og ikke f.eks. "ovenstående figur".

Indhold og sprog

Den klassiske artikel til bladet bygger på eksempler og cases fra navngivne virksomheder. Det er vigtigt at de omtalte cases er godkendt til brug i magasinet, inden sekretariatet modtager artiklen. Så vidt mulig er det ønskeligt om én eller flere personer fra virksomheden, er forfattere eller medforfattere - også selv om en ekstern konsulent har stået for udformningen.

Artikler af mere teoretisk art, f.eks. beskrivende modeller, værktøjer eller teorier er meget velkomne. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at sådanne artikler har fokus på praktisk anvendelighed.

Yderligere er magasinet interesseret i at modtage boganmeldelser og synspunkter på aktuelle problemstillinger inden for magasinets emneområde.

Sproget må gerne være aktivt, dristigt og billedrigt med let læselige sætninger uden for meget omvendt ordstilling.

Teknik
 Når du skriver din tekst
 · Brug kun "return" ved nyt afsnit - lad programmet selv dele linjerne.

· Tekstprogrammets automatiske orddeling skal være slået fra.

· Brug 2 x "return" ved ny rubrik.

· Brug aldrig "-" bindestreg for at tvinge dit program til at dele et ord et bestemt sted.

· Læg aldrig billeder/illustrationer/grafer ind i dokumentet.

Når du er færdig med teksten
 · Gem dokumentet som et Word eller Vista dokument.

· Navngiv dit dokument med de første ord i den første overskrift fra din artikel (vi får mange artikler, som jo ikke alle kan hedde"ArtikelEffektivitet.doc" f.eks.).

Artiklens længde
 Den generelle retningslinje er: Skriv så kort og præcist som dit budskab kræver det. Én side i Effektivitet svarer til et sted mellem 4.000 og 5.000 tegn, uden mellemrum, når der også skal være plads til illustrationer. Den almindelige case-baserede artikel i Effektivitet fylder typisk 3 - 5 sider i bladet inkl. illustrationer, svarende til mellem 15.000 og 20.000 tegn.
 
Synspunkt og boganmeldelsermå fylde max 4.000 tegn uden mellemrum.

Forfattere

Angiv alle forfatteres navne, stilling og e-mail.

Skriv gerne en kort profilbeskrivelse af forfatterne til artiklen samt vedhæft billede i høj opløsning (300 DPI). 

Vi ser frem til at læse din artikel.

Med venlig hilsen
Redaktionen Effektivitet